Søgefelt

Primære faneblade

  Ferieregler

  Har du spørgsmål om feriereglerne? Her kan du læse om de 10 emner, som flest medlemmer spørger om.

  10 ting det er værd at vide om de nye ferieregler


  1) Ret til 25 feriedage
  Den nye ferielov sikrer ret til 5 ugers betalt ferie om året, dvs. præcis det samme som før. Det svarer til, at man optjener 2,08 feriedage om måneden (eller 0,07 feriedag pr. dag) – uanset om du arbejder deltid eller fuld t

  2) Optjeningsåret
  De 25 feriedage optjenes over 12 måneder, der går fra 1. september til 31. august.

  3) ”Samtidighedsferie”
  Med den nye ferielov kan lønmodtagerne afholde ferien inden for periode, som den optjenes. Afholdelse af ferien kan dog yderligere udstrækkes helt til kalenderårets udgang. Det giver en periode på 16 måneder, hvor man kan afholde ferie. De 16 måneder kaldes samlet for ferieafholdelsesperioden.

  4) Forskudsferie
  Efter aftale med arbejdsgiveren har man mulighed for at ‘låne’ feriedage, hvis man endnu ikke har optjent tilstrækkeligt med feriedage på det tidspunkt, man vil holde ferie.

  5) Overførsel af ferie
  Ferie som ikke er afholdt, kan overføres til næste ferieafholdelsesperiode efter aftale med arbejdsgiveren. Man kan kun overføre ferie ud over fire ugers ferie.

  6) Ret til samlet ferie
  Du har altid ret til at holde 15 dages ferie i sammenhæng inden for perioden 1. maj – 30. september. Og hvis du har skolesøgende børn, har du fortrinsret til at få ferien sammen med dem.

  7)  Feriestart
  Ferien starter samtidigt med at arbejdsdagen normalt ville starte. Går du ”på ferie” fredag eftermiddag, starter din ferie altså først mandag morgen.

  8) Sygdom
  Hvis du bliver syg inden feriens begyndelse, behøver du ikke holde nogen del af din ferie. Hvis du bliver syg under din ferie, skal du meddele din arbejdsgiver det. De 5 første sygedage (regnet fra sygemeldingen) giver ikke erstatningsferie, mens de evt. efterfølgende dage gør. Når du bliver rask, er du berettiget til at holde resten af din oprindeligt planlagte ferie, men er ikke forpligtet til det.

  9) Ændring af ferie
  Ønsker din arbejdsgiver at ændre allerede aftalt ferie, skal der foreligge væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn. Du skal i så fald have erstattet dit evt. økonomisk tab som følge af ændringen.

  10) Afbrudt ferie
  Din arbejdsgiver kan i henhold til ferieloven ikke pålægge dig at afbryde din påbegyndte ferie. Hvis du er omfattet af forsikringsoverenskomsten, er det dog tilladt, - hvis I inden ferien har aftalt det - at din arbejdsgiver kan kontakte dig i ekstreme situationer og forespørge om du vil hjælpe. Takker du ja, skal din arbejdsgiver godtgøre dig de berørte dage og erstatte dine evt. tab. Det har ingen konsekvenser at afslå en sådan aftale med arbejdsgiveren.

  Læs mere om feriereglerne på borger.dk's side om ferie

  Har du spørgsmål om ferie

  Har du spørgsmål til ferie kan du kontakte Forsikringsforbundets lokalafdeling.
  Find din lokalafdeling ved at klikke øverst på menupunktet 'Nær dig'

  Har Forsikringsforbundet ikke en lokalafdeling i dit selskab kan du kontakte Forsikringsforbundets juridiske rådgivning på tlf. 88 77 17 50

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...