Søgefelt

Primære faneblade

  Farvel til store bededag - hvad betyder det for dig

  Fredag den 5. maj er det sidste gang, du har fri på store bededag. Fra næste år mister du en helligdag, og får i stedet en økonomisk kompensation.

  Fredag den 5. maj 2023 bliver den sidste store bededag som helligdag. Folketinget har tidligere i år vedtaget forslaget om at afskaffe store bededag som helligdag fra 2024 og frem. Næste år ligger store bededag fredag den 26. april, men det bliver så nu til en almindelig arbejdsdag.

  Beslutningen om at afskaffe store bededag som helligdag er truffet af regeringen uden at inddrage arbejdsmarkedets parter. Det er et indgreb i de overenskomster om arbejdstid og løn, vi i Danmark har en lang tradition for, at arbejdsgiverne og fagforeningerne forhandler.

  Ændringen gælder bredt på hele arbejdsmarkedet og dermed også ansatte i forsikrings- og pensionsbranchen og medarbejdere på Forsikringsforbundets overenskomst.

  Økonomisk kompensation

  Lovgivningen om afskaffelsen af store bededag fra 2024 betyder, at den fastsatte årlige arbejdstid øges med arbejdstiden svarende til en almindelig arbejdsdag. For fuldtidsansatte under Forsikringsforbundets overenskomst svarer det til 7 timer og 10 minutter. De ekstra timer behøver dog ikke ligge på den tidligere store bededag.

  Fastansatte medarbejdere med månedsløn får et løntillæg af arbejdsgiveren svarende til den gennemsnitlige værdi af en almindelig arbejdsdag. Løntillægget opgøres i henhold til lovgivningen som 0,45 pct. af årslønnen.

  Timelønnede medarbejdere modtager den aftalte timeløn for en almindelig arbejdsdag.

  Løntillægget til erstatning for store bededag optjenes fra den 1. januar 2024 og udbetales enten månedligt eller to gange årligt på samme måde som ferietillægget. Det er op til den enkelte arbejdsgiver at fastsætte, hvordan tillægget bliver udbetalt.

  Køb en ekstra fridag

  Er du omfattet af Forsikringsforbundets overenskomst har du mulighed for selv at købe en ekstra feriedag.

  Du kan ifølge overenskomsten som hidtil købe op til fem ekstra feriedage om året. Du vil få reduceret din årsløn med 0,384 % pr. ekstra feriedag samt heraf følgende mindre pension og ferietillæg. Prisen er derfor ca. det samme som kompensationen for store bededag.

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...