Søgefelt

Primære faneblade

  Farvel til store bededag

  Folketinget har vedtaget regeringens forslag om at afskaffe store bededag. Det betyder, at store bededag fra 2024 og fremover bliver en helt almindelig arbejdsdag. 

  Ændringen gælder bredt på hele arbejdsmarkedet og dermed også ansatte i forsikrings- og pensionsbranchen og medlemmer på Forsikringsforbundets overenskomst.

  Afskaffelsen af store bededag fra 2024 betyder, at den fastsatte årlige arbejdstids øges med arbejdstiden svarende til en almindelig arbejdsdag. De ekstra timer behøver dog ikke ligge på den tidligere store bededag.

  Fra 2024 skal arbejdsgiverne betale et tillæg til medarbejdernes løn, der kompenserer for den ekstra arbejdsdag. Det nærmere detaljer om, hvordan loven kan blive implementeret på forsikrings- og pensionsområdet, skal nu afklares.

  Forsikringsforbundet imod afskaffelsen
  Forsikringsforbundet har siden lovforslaget blev stillet af regeringen i begyndelsen af januar været imod afskaffelsen af store bededag.

  ”Vi ønsker ikke, at vores medlemmer skal miste en fridag. Vi har i Forsikringsforbundet været imod afskaffelsen af store bededag, først og fremmest fordi det grundlæggende er et indgreb i de overenskomster om arbejdstid og løn, som vi i Danmark har en lang tradition for, at arbejdsgiverne og fagforeningerne forhandler. Det mener vi helt principielt, at politikerne skal blande sig uden om,” siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Fredag den 5. maj 2023 bliver således den sidste store bededag. Næste år lå store bededag fredag den 26. april, men det bliver nu ifølge den nye lov til en almindelig arbejdsdag.