Søgefelt

Primære faneblade

  Få tjek på din efteruddannelse. Overblik over offentlige uddannelser

  FÅ TJEK PÅ DIN EFTERUDDANNELSE!
  Hvilken type efteruddannelse kan du søge? Hvor kan du se de forskellige muligheder? Hvor kan du få vejledning? Kan du få offentlig støtte til kurset/uddannelsen? Her får du et overblik over de vigtigste links, når det drejer sig om dine uddannelses- og støttemuligheder.

  UDDANNELSESMULIGHEDER
  Efteruddannelse er mange ting. Her beskriver vi nogle af de efteruddannelsestilbud, som modtager offentlig støtte, og hvor der er regler om uddannelsernes indhold.
  Efteruddannelse er nogen gange også videreuddannelse. Det er det, hvis du opnår kompetencer på et højere niveau, fordi du uddanner dig.

  Hvilken efteruddannelse der er relevant for dig, afhænger af dit job, om du allerede har en uddannelse – og hvilken. Det afhænger også af, hvad du gerne vil opnå med efteruddannelsen: vil du specialisere dig, har du brug for at faglig ajourføring, vil du gerne skifte branche? Det kan også være et praktisk spørgsmål, som er vigtigt for dig: Hvor og hvornår kan jeg deltage i undervisning, kan jeg uddanne mig gennem e-læring, hvad koster det at deltage?

  Få hjælp og vejledning hos Forsikringsforbundet
  Book en karriereudviklingssamtale hos Forsikringsforbundet her: https://www.forsikringsforbundet.dk/indhold/karriereudviklingssamtalen

  Du er også velkommen til at kontakte uddannelses- og karriereansvarlige, Pernille Fahlmann Kristensen på 33 36 45 04 - pfk@forsikringsforbundet.dk

  Via nedenstående links kan du læse meget mere om de forskellige uddannelsesmuligheder.


  Du kan få meget mere at vide om efteruddannelse på hjemmesiden ug.dk https://www.ug.dk/efteruddannelse.
  På UddannelsesGuiden finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark. Desuden kan du finde information og inspiration om en lang række job og karriereveje. Ug.dk giver mulighed for på egen hånd at finde svar på faktuelle spørgsmål om uddannelse og job eller at hente inspiration og støtte til uddannelsesvalget ved at bruge hjemmesidens inspirations- og vejledningsværktøjer.

  Vejledning
  Der er mulighed for at få personlig vejledning, fx tale med en vejleder her: https://www.ug.dk/evejledning

  Hvis du ønsker en personlig vejledningssamtale om karriere og/eller efter- og videreuddannelse kan du også kontakte Studievalg https://www.ug.dk/studievalg/ (der på trods af navnet også tilbyder vejledning til dig, som allerede har en uddannelser og er i beskæftigelse).

  Eller på et VEU-center (først og fremmest om AMU, erhvervsuddannelse og akademiuddannelse). Du kan finde VEU-centrene her http://www.veu-center.dk/shared/vejledning.html

  Der er særlige søgemuligheder for bestemt typer af efteruddannelse:

  Nu kan du søge blandt Danmarks mest professionelle og kompetente uddannelsesudbydere – og finde præcis den form for kompetenceudvikling, der passer til dine ønsker og behov.

  Finduddannelse Danmark står bag søgetjenesten finduddannelse.dk, der giver dig et overblik over markedet for kurser og uddannelser. På finduddannelse.dk kan du søge og finde kompetenceudvikling blandt 3964 kurser og uddannelser - et tal der vokser dagligt. På den måde formidler vi kontakten mellem de vigtigste private og offentlige udbydere og potentielle kursister over hele landet. se mere her

  Du kan se en samlet oversigt over AMU-uddannelser her https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu (vælg fagområde).

  Du kan læse mere om erhvervsuddannelser for voksne (EUV) her https://www.ug.dk/efteruddannelse/erhvervsuddannelser-voksne

  Du kan se en oversigt over almene voksenuddannelser her https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddannelse
  (vælg uddannelse).

  På www.audiplom.dk findes en oversigt over erhvervsakademiernes akademi- og diplomuddannelser.

  https://www.bygovenpaa.dk giver overblik over akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde, hvad det koster at deltage, og hvor og hvornår du kan komme i gang med uddannelse. Du kan også tilmelde dig til undervisning på hjemmesiden.

  På https://www.smartlearning.dk/ kan du få et overblik over en række online videreuddannelse på akademi- og diplomniveau. Du kan tilmelde dig uddannelse på portalen.

  Danske professionshøjskolers udbyder diplomuddannelser. Du kan se en samlet oversigt over diplomuddannelser her: https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser (vælg hovedområde). Du kan finde udbuddet af diplomuddannelser på den enkelte professionshøjskole via dette link: http://diplom.uc-dk.dk/diplomuddannelser/links-til-evu-sider.html

  Masteruddannelser udbydes af universiteter. Du kan se en samlet oversigt over masteruddannelser her: https://www.ug.dk/uddannelser/masteruddannelser (vælg hovedområde).
  Du kan også finde information på de enkelte universiteters hjemmesider her: http://www.dkuni.dk/omdkuni/De-8-universiteter

  STØTTEMULIGHEDER
  Hvis du er faglært eller ufaglært er der to forskellige muligheder for at få støtte til uddannelse fra staten:

  • VEU-godtgørelse som ydes til fagrettet efteruddannelse som fx AMU

  • SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) som ydes til almene voksenuddannelser som fx FVU (forberedende voksenundervisning) og hf.

  VEU-godtgørelse og befordringstilskud
  Du kan få VEU-godtgørelse under uddannelse fx AMU, hvis du har haft et løntab i forbindelse med uddannelsen.

  Der stilles nogle krav til dig, for at du kan få godtgørelse og befordringstilskud. Du skal:

  • Være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende.

  • have nær tilknytning til Danmark.

  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til

  Se nærmere om de krav, du skal opfylde for at få godtgørelse og befordringstilskud her: http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Betingelser

  Du kan se hvilke uddannelser du kan få VEU-godtgørelse til og hvordan du søger godtgørelse, her: http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Uddannelser

  Du kan se spørgsmål og svar om VEU-godtgørelse her: http://www.veug.dk/Borger/Spoergsmaal-og-svar

  Du kan du se de kurser, der udbydes, og melde dig til på www.efteruddannelse.dk

  SVU
  Hvis du vil i gang med almen voksenuddannelse, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, almen voksenuddannelse, hf og lignende.
  Hvis du ikke i forvejen har en videregående uddannelse kan du få SVU til videregående voksenuddannelser, som er tilrettelagt på heltid. Det kan for eksempel være en akademiuddannelse.

  Der bliver stillet nogle krav til dig, for at du kan få SVU, du skal bl.a.

  • være i job og

  • have arbejdet mindst 26 uger, og

  • du skal have aftalt med din arbejdsgiver, at du kan få orlov til uddannelse.

  Reglerne om, hvad der skal til for at du kan få SVU, kan du finde her:  http://www.svu.dk/hvem-kan-faa-svu/

  Du kan se en oversigt over forskellige former for almene voksenuddannelser, som kan give SVU, her: http://www.svu.dk/uddannelser-med-svu/

  Du kan søge SVU her: http://www.svu.dk/soeg-svu/

  Du kan få hjælp og vejledning hos en SVU-administrator. Se nærmere: http://www.svu.dk/kontakt-svu-administratorer/

  Hvis du har en afsluttet videregående uddannelse kan du ikke få SVU til efteruddannelse. Der er dog undtagelser, hvis din videregående uddannelse ikke kan bruges. Det kan fx være tilfældet hvis:

  • du ikke har brugt din uddannelse de sidste fem år

  • du ikke bruger din uddannelse og kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse

  • du kan dokumentere, at du ikke kan bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde

  Du kan se nærmere om undtagelserne her: http://www.svu.dk/hvem-kan-faa-svu/uddannelsesmaessig-baggrund-svu-til-videregaaende-uddannelser/

  Du kan ikke få VEU-godtgørelse, hvis du har en afsluttet videregående uddannelse. Der er dog en undtagelse, hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse i mindst 5 år. Du kan se nærmere her: http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Betingelser/Uddannelsesbaggru...

  Deltag i årets online julekalender 2022

  20. november 2022

  Igen i år markerer vi den søde juletid ved at give dig mulighed for at...