Søgefelt

Primære faneblade

  Få svar på corona-spørgsmål – og gode råd til hjemmekontoret

  corona

  Fra fredag den 10. december 2021 opfordrer regeringen til at arbejde hjemmefra. Flere Forsikrings- og pensionsselskaber har allerede meldt ud, at medarbejderne opfordres til at arbejde hjemme – efter nærmere aftale med ens nærmeste leder.

  Det betyder for mange, at hjemmekontoret bliver hverdag igen – i hvert fald mindst de kommende uger frem til nytår.

  Har du ikke allerede fået indrettet en god hjemmekontorplads – så gør alvor af det nu.
  Se gode råd til at indrette dit hjemmekontor

  Få svar på dine corona-spørgsmål
  Har du spørgsmål relateret til corona-situtationen om hjemmearbejde, sygdom, coronapas, pasning af hjemsendte børn eller lignende? Så har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) en opdateret side med en lang række spørgsmål og svar.
  Få svar på generelle corona-spørgsmål

  Husk: Er du i tvivl om noget, skal  du altid først spørge din lokale tillidsrepræsentant, som kender forholdene på lige netop din arbejdsplads bedst. Har du ikke en tillidsrepræsentant eller har du supplerende spørgsmål kan du ringe til Forsikringsforbundets juridiske konsulenter på tlf.: 88 77 17 50.

  Særlig corona-aftale
  I slutningen af november har Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) indgået aftale om et ”corona-protokollat” til at håndtere corona-situationen i branchen. Særaftalen, der indgået efter regeringens lov om coronapas, gælder så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

  Coronaprotokollatet giver mere fleksible muligheder for medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem Forsikringsforbundet og FA, bl.a.:

  • Medarbejdere med børnepasningsproblemer på grund af hjemsendelse af deres børn skal som udgangspunkt holde fri med betaling fra timebank, feriebeholdning m.v. Er barnet sygt, gælder overenskomstens regler om fravær ved barns sygdom fortsat.
    
  • Protokollatet anbefaler, at selskabet og medarbejdere drøfter muligheder for at arbejde hjemme eller evt. trække timebanken over.
    
  • Samtidigt er løbende aftaler om at indhente tidligere træk i timebanken suspenderet så længe COVID-19 som nu kategoriseres som en samfundskritisk sygdom eller aftalen opsiges.

  Læs mere om corona-aftalen

  Tag din IDD-prøve hjemmefra
  Er du ved at skulle bestå din IDD-efteruddannelsesprøve (EUP), men er blevet sendt hjem? Så kan du tage IDD-prøven hjemmefra. Det har Finanstilsynet givet grønt lys for.

  Er det ikke muligt for at gennemføre prøven internt i selskabet, kan det ske fra hjemmearbejdspladsen