Søgefelt

Primære faneblade

  ECTS-point - hvad er det?

  Hvad er ECTS og hvad menes der med 'Kvalifikationsniveau'? Det kan du læse mere om her.

  ECTS og kvalifikationsniveau

  ECTS står for 'European Credit Transfer System' og er et fælleseuropæisk pointsystem som gør, at de pointgivende uddannelser i Danmark også tæller i resten af EU-området. Du kan læse mere om ECTS-systemet her og fra EUs officielle side her.

  Via Uddannelsespuljen kan der søges støtte til uddannelser, som giver ECTS-point, primært akademi-, diplom- og masteruddannelser. Også Ph.d. uddannelser giver ECTS-point, men de er ikke omfattet af støttemulighederne i Uddannelsespuljen.

  Kvalifikationsniveau

  Alle uddannelser i Danmark og i EU-området er placeret på et kvalifikationsniveau, angivet ved et tal fra 1 til 8.

  Niveauerne gør det muligt at sammenligne uddannelser i hele EU-området. Grundskolen er placeret på niveau 1, HHX og lignende på de mellemliggende niveauer, og de videregående uddannelser på niveau 5, 6, 7 og 8.

  ECTS-uddannelser ligger på følgende niveauer:

  • Akademiuddannelser er kvalifikationsniveau 5 og giver fra 5 til 15 ECTS-point pr. modul.
  • Diplomuddannelser er kvalifikationsniveau 6 og giver fra 5 til 15 ECTS-point pr. modul.
  • Masteruddannelser er kvalifikationsniveau 7 og giver 15 ECTS-point pr. modul.
  • Ph.d.-uddannelser er kvalifikationsniveau 8 og giver typisk fra 10 til 30 ECTS-point. Der kan ikke søges støtte fra Uddannelsespuljen til dette niveau.
  Kontaktperson:
  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...