Søgefelt

Primære faneblade

  Du skal arbejde mens du uddanner dig - og uddanne dig mens du arbejder

  Oprettet af , 5. september 2018 - 16:11

  Forsikringsforbundet har deltaget i en interessant kompetencekonference, arrangeret af Finanssektorens Arbejdsgiverforening - en inspirerende dag med bud på fremtidens arbejdsmarked og uddannelsessystem.

  (På billedet fra venstre:: Liselotte Lyngsø og Hanne Shapiro)

   

  Branchen – og hele samfundet – mener at vi skal omtænke det danske uddannelsessystem. I dag uddanner vi i det offentlige ud fra en silotankegang, som ikke tilstrækkeligt hurtigt kan uddanne til fremtidens arbejdsmarked.

  Vi skal gå fra de lange uddannelser, som kan være forældede når vi er færdige, til i stedet at tænke i ”just in time” indlæring, hvor man arbejder mens man uddanner. På den måde får man løbende ny viden og teori, som straks kan omsættes til praksis.

  Vi står ved en skillevej. Vil vi fremover skulle bruge teknologien til at specialisere og effektivisere arbejdspladserne? Eller vil teknologierne betyde, at der udvikles dybe kompetencer som kan bruges på tværs af branchen? I den situation kan de nuværende medarbejder blive brobyggere mellem teknologien og forretningsudviklingen.

  Hvilke job kan automatiseres? Bruger man så den frigivne tid til at skabe besparelser – eller vil den blive brugt til den videre udvikling af forretningen? Det vil fremtiden vise.

  Et andet af buddene gik på, at rigtig meget uddannelse og udvikling vil ske på selve arbejdspladsen. Her lød anbefalingen, at der bør ikke være for mange mennesker i et team, hvis uddannelsen skal være effektiv og udviklingen lykkes.

  Teknologierne vil være så nye, at alle kan blive eksperter. Udviklingsteams skal sammensættes, så de afspejler virksomhedens grupper af medarbejdere – og ikke alene omfatte IT-kyndige.

  Vi vil fremover opleve nye måder at se fællesskaber på. Temaer, interesser, behov og værdier vil være omdrejningspunktet, hvor det enkelte menneske kan foretage et fravalg eller tilvalg. I de nye fællesskaber vil maskinerne overtage mange opgaver, de laver ikke fejl, bliver ikke sure og er alt andet end dovne.

  Omdrejningspunktet bliver, at det er nødvendigt at vi kan dele vores viden, stole på og støtte hinanden. På den måde kan man sammen udvikle nye jobområder til gavn for individet, branchen og samfundet omkring os.

  Det som bliver spændene at se er, hvor udviklingen fører os hen: Hvad er mennesket? Hvad er maskinen? Og hvor langt vil vi gå?

  I Forsikringsforbundet følger vi udviklingen og forsøger at påvirke dialogen, således at I som medlemmer af Forsikringsforbundet bliver forstået, hørt og involveret.