Søgefelt

Primære faneblade

  Din overenskomst

  Den foregående fællesoverenskomst mellem Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) gjaldt frem til udgangen af marts 2020. Den 1. april 2020 trådte den nuværende Overenskomst 2020 i kraft.

  Du finder den aktuelle Overenskomst 2020, som gælder fra april 2020 og frem til udgangen af marts 2023.

  Under Fagligt / Overenskomst 2020 finder du Overenskomst 2020 som PDF-fil.
   


  Forsikringsbranchen befinder sig midt i en voldsom udvikling og forandring. Automatisering, selvbetjening, robotsystemer og digitale løsninger vil fylde stadig mere i hverdagen. Samspillet mellem mennesker og digitale systemer kan kræve nye kompetencer, ikke mindst forandringsparathed og fleksibilitet. Forandringerne medfører heldigvis også mange nye karrieremuligheder samt mere varierende og krævende arbejdsopgaver, som de digitale systemer ikke kan håndtere.

  Derfor er der også i fremtidens forsikringsbranche brug for dygtige og erfarne medarbejdere. Forsikringsforbundet arbejder for at sikre, at medlemmerne får de bedste forudsætninger for et godt arbejdsliv.

  Overenskomsten er et vigtigt fundamentet, for her fastlægges alt fra lønninger til pension, sundhedsforsikring og andre centrale ting i din ansættelse og dit arbejdsliv. Den lægger også rammerne for den kompetenceudvikling, som selskaberne skal tilbyde medarbejderne.

  I denne sektion af hjemmesiden finder du udvalgte artikler og anden information om branchens udvikling de kommende år og om forhandlingen af den næste fællesoverenskomst.