Søgefelt

Primære faneblade

  Din overenskomst

  Den nuværende fællesoverenskomst mellem Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) gælder frem til udgangen af marts 2020. Inden den udløber, skal der forhandles en ny overenskomst mellem Forsikringsforbundet og FA. Der har været arbejdet på at forberede overenskomstforhandlingerne gennem hele 2019, mens de egentlige forhandlinger starter i januar 2020. Efter planen skal der foreligge forslag til ny overenskomst i starten af marts.

  Her finder du den aktuelle oversenskomst, som gælder fra april 2017 og frem til udgangen af marts 2020.

  Under Fagligt / Overenskomst 2017 finder du overenskomsten som PDF-fil.


  Forsikringsbranchen befinder sig midt i en voldsom udvikling og forandring. Automatisering, selvbetjening, robotsystemer og digitale løsninger vil fylde stadig mere i hverdagen. Samspillet mellem mennesker og digitale systemer kan kræve nye kompetencer, ikke mindst forandringsparathed og fleksibilitet. Forandringerne medfører heldigvis også mange nye karrieremuligheder samt mere varierende og krævende arbejdsopgaver, som de digitale systemer ikke kan håndtere.

  Derfor er der også i fremtidens forsikringsbranche brug for dygtige og erfarne medarbejdere. Forsikringsforbundet arbejder for at sikre, at medlemmerne får de bedste forudsætninger for et godt arbejdsliv.

  Overenskomsten er et vigtigt fundamentet, for her fastlægges alt fra lønninger til pension, sundhedsforsikring og andre centrale ting i din ansættelse og dit arbejdsliv. Den lægger også rammerne for den kompetenceudvikling, som selskaberne skal tilbyde medarbejderne.

  I denne sektion af hjemmesiden finder du udvalgte artikler og anden information om branchens udvikling de kommende år og om forhandlingen af den næste fællesoverenskomst.

  Denne sektion vil blive opdateret med information om overenskomst 2020, når der er mere at fortælle.

  Nu er overenskomsten trådt i kraft

  01. april 2020

  Med virkning fra 1. april 2020 er den nye overenskomst nu trådt i kraft. I...