Søgefelt

Primære faneblade

  Din overenskomst

  Den 1. april 2020 trådte den nuværende Overenskomst 2020 i kraft. Den gælder frem til udgangen af marts 2023.

  Her kan du læse mere om den nuværende Overenskomst 2020 og den kommende Overenskomst 2023.

  OK20

  Fællesoverenskomsten for medarbejderne i forsikringssektoren - forsikring og pension - forhandles af Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). De seneste år er den genforhandlet hvert 3. år, og den gældende overenskomst trådte i kraft den 1. april 2020 og løber frem til 31. marts 2023.

  Under Fagligt / Overenskomst 2020 finder du den gældende Overenskomst 2020 som PDF-fil.

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har den 15. marts indgået aftale om ny overenkomst - bliver den godkendt af repræsentantskabet og medlemmerne vil den træde i kraft den 1. april. 


  Overenskomsten er et vigtigt fundamentet, der fastlægger alt fra lønninger til pension, sundhedsforsikring og andre centrale ting i din ansættelse og dit arbejdsliv. Den lægger også rammerne for den kompetenceudvikling, som selskaberne skal tilbyde medarbejderne.

  I denne sektion af hjemmesiden finder du udvalgte artikler og anden information om den nuværende Overenskomst 2020 og den kommende Overenskomst 2023.

  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...