Søgefelt

Primære faneblade

  Der er brug for fleksibilitet og fælles løsninger

  Formandskabet for Forsikringsforbundet sender en opfordring til alle medlemmer om at være fleksible og støtte op om fælles løsninger i denne svære Corona-situation.

  Danmark står i en alvorlig situation, hvor vi alle skal hjælpe med at bekæmpe spredningen af Corona-virussen. Vores arbejdssituation og hverdag er markant ændret, og der er retningslinjer for vores omgang med familie, venner og kolleger. Det er, på alle måder, en svær tid for os som mennesker - og for vores arbejdspladser.

  I denne meget vanskelige situation for hele det danske samfund, er der også i forsikrings- og pensionssektoren brug for fleksibilitet og ekstraordinære løsninger. Derfor vil Forsikrings­forbundet gå med til tidsbegrænsede dispensationer fra overenskomstens regler og retningslinjer.

  Målet er at komme igennem denne periode uden for store konsekvenser for vores arbejdspladser og vores jobs. Forsikringsforbundet opfordrer derfor til, at I udviser fleksibilitet og forståelse.

  Rigtig mange af jer medlemmer i forsikrings- og pensionssektoren er sendt hjem fra arbejdspladsen for at udføre jeres arbejde hjemmefra. Det er en løsning som sikrer, at kunderne fortsat kan få rådgivning og hjælp, når de kontakter selskaberne. Men hjemmearbejdet vil også lægge et særligt pres på de af jer, der samtidig skal passe jeres børn og unge, der nu skal klare skole og studier hjemmefra.

  Forsikringsforbundet er i dialog med arbejdsgiverne, både centralt og lokalt, for i fællesskab at finde balancerede løsninger på arbejdsmæssige og personlige udfordringer.

  Der kan blive tale om ændring af arbejdstidens placering uden særlig betaling, at vagtplaner kan ændres med kortere varsel end sædvanligt og at I opfordres til at afvikle timebank, omsorgsdage og ferie i det omfang, det er muligt – herunder hvis man i løbet af arbejdsdagen ikke har mulighed for at stille sin arbejdskraft helt eller delvist til rådighed.

  Ferieloven giver, i særlige situationer som denne, mulighed for at arbejdsgiveren med kort varsel kan varsle afholdelse af ferie - både restferie og hovedferie. Vi opfordrer arbejdsgiverne til, sammen med vores lokale personaleforeninger, at finde fælles løsninger og til at se velvilligt på muligheder for også kunne afholde ferie, når samfundssituationen igen normaliseres.

  I Forsikringsforbundet ser vi det som vores vigtigste opgave at forebygge afskedigelser og sikre jeres jobs, også senere, når Danmark er tilbage til normale tilstande. Vi kan opfordre til at undgå afskedigelser men ikke forhindre det, for i sidste ende er det selskabernes beslutning.

  Vi ønsker jer alt det bedste. Pas rigtig godt på jer selv!

  Charlotte Hougaard, landsformand
  Lone Clausen, næstformand