Søgefelt

Primære faneblade

  Den målrettede jobansøgning

  Det er meget sværere at skrive en målrettet jobansøgning, der bringer dig til samtale, end at skrive en dårlig jobansøgning. Men det er også meget sjovere.

  Her er hvad du skal bruge, for at kunne skrive dig til en jobsamtale.

  Den eneste grund til, at du skriver en jobansøgning, er, at du vil kaldes til jobsamtale. Du skriver ikke for at være så objektivt præcis som muligt, eller for at skrive så mange sandheder som muligt. Alt, du skriver, skal bringe dig tættere en samtale, ellers skal det udelades og give plads til noget, der bringer dig tættere på en samtale.

  Deres tryghed bringer dig til samtale

  Det er tryghed hos læseren, der bringer dig tættere en samtale. For at de vil kalde dig til samtale, skal de være trygge ved, at du har tilstrækkelig kompetence til at kunne udfylde stillingen, og at stillingen i tilstrækkelig grad matcher dine personlige præferencer. På dansk: Kan du finde ud af det, og gider du overhovedet?

  Skriv om fremtiden

  Det vigtigste bud, en målrettede jobansøgning skal overholde, er, at ansøgningen skal handle om fremtiden. For mange føles det grænseoverskridende og farligt at skrive om fremtiden, hvor det til gengæld føles trygt at skrive om sin fortid.

  Sagen er, at hvis din ansøgning skal være relevant og interessant for den virksomhed, du søger hos, skal den handle om den fremtid, du og virksomheden skal dele, når du er blevet ansat hos dem. Lad være med at skrive en masse om din fortid. Fortiden hører til i dit CV. Grunden til, at du drives mod at skrive om fortiden, er, at her er du eksperten, og de ved intet, så her føler du dig på sikker grund. Det er bare så kedeligt at læse.

  Tag chancen og skriv om fremtiden. Det er meget mere interessant for læseren, og det står ikke i forvejen i dit CV.

  Skriv om virksomheden

  Virksomheden skal kunne mærke, at ansøgningen er skrevet præcis til dem. Drop derfor at omskrive en gammel ansøgning, og start med det blanke papir. Skriv en ansøgning, der er så fuld af virksomheden, at den aldrig vil kunne rettes imod en anden virksomhed. Vis, at du forstår præcis, hvad deres virkelighed og udfordringer er.

  Hvis det kun er et enkelt sted i ansøgningen, man kan se, hvem der er modtageren af teksten, er den ikke virksomhedsrettet nok. Hvis du let kan udskifte virksomhedens navn med at andet og ansøgningen stadig fungerer, er den heller ikke virksomhedsrettet nok.

  Skriv konkret

  Når du skriver om fremtiden i virksomheden, er det fristende at skrive ukonkret. Ved at skrive bevidst upræcist og uklart, prøver man at sikre sig, at man ikke ”rammer forbi”, så læseren bliver uenig i det skrevne. Det duer ikke. At skrive uklart svarer til at stå med bue og pil og så undlade at skyde af frygt for ikke at ramme.

  Du er nødt til at skrive så konkret om fremtiden i virksomheden, at det er muligt for læseren at være uenig i det, du skriver. Først der er der point at hente. Det føles i begyndelsen meget utrygt at skulle skrive konkret om fremtiden i en virksomhed, man ikke ved alt om. Men husk på, at læserne udmærket ved, at du skriver ”udefra”, og at de har en masse informationer, som du endnu ikke har. De skal ikke bruge de analyser og ideer, du skriver i din ansøgning, til at styre deres virksomhed. De skal bruge dem til at se, hvad der rør sig i hovedet på dig og dermed blive kloge på, hvordan det bliver at have dig ansat.

  Få en ven til at læse ansøgningen igennem uden at have set opslaget. Hvis vennen hurtigt kan fortælle dig, hvilke opgaver, du skal løse i jobbet, er din ansøgning fremadrettet, virksomhedsrettet og konkret.

  Skriv personligt

  Ligesom det er vigtigt, at ansøgningen ikke kunne være rettet mod hvilken som helst virksomhed, er det vigtigt, at ansøgningen heller ikke kunne komme fra hvilken som helst ansøger. Skriv, så de kan mærke, hvorfor netop de bliver glade for netop dig, og hvorfor netop du bliver glad for netop dette job.

  Rækkefølgen, der giver det gode flow

  Mens du hele tiden tænker på at skrive om fremtiden og virksomheden på en konkret og personlig måde, bør du forholde dig til, hvordan du får en ordentlig start, midte og slutning på din ansøgning:

  1) Overskriften – Gør det ordentligt

  Start med en god overskrift. Her duer det ikke med ”I henhold til opslag af 12. marts tillader jeg mig” eller ”Ansøgning, Forsikringsrådgiver”. Den ideelle ansøgning skal på én gang opsummere dit hovedbudskab (Derfor bør I ansætte netop mig), og samtidig have så meget kant, at læseren bliver nysgerrig på, hvad du mon skriver i resten af ansøgningen.

  2) Hvad er opgaven? Hvad er målet?

  Første del af ansøgningen handler om, hvad målet er med den opslåede stilling. Hvad er kerneopgaven i stillingen? Hvad er succeskriterierne? Hvornår kan I sammen strække armene i luften og sige ”Vi gjorde det”!?

  Det er vigtigt, at du bruger dine egne tanker og ord, når du formulerer målet, men selvfølgelig skal det mål, du formulerer, være i tråd med, hvad virksomheden selv har skrevet eller tænkt om målet med stillingen. Hvis du blot kopierer deres mål formuleret med deres ord fx fra opslaget, tilfører du ingen værdi og scorer derfor ingen point.

  3) Hvordan vil du helt konkret bære dig ad?

  Næste del af ansøgningen handler om, hvad du vil gøre for at nå det mål, du beskrev i ansøgningens første del. Her er selvfølgelig ikke plads til at skrive alt, så du skriver om det vigtigste, der skal gøres, og ideer til, hvordan du og I helt konkret kan gøre det. Det er bedre at folde to ideer ud end at komme med en hel masse ideer, du ikke har plads til at konkretisere.

  4) Hvilke erfaringer vil du konkret trække på?

  Indtil nu har ansøgningen handlet om jobbet, og hvordan du vil gribe det an. Men det er først nu, du skal komme ind på dine kompetencer og erfaringer. Du skal ikke skrive om alle dine erfaringer og kompetencer, men bevidst vælge, hvad du vil trække på, når du skal løse de vigtigste konkrete opgaver.

  Skriv i en form, hvor du først nævner de konkrete opgaver i virksomheden i fremtiden, og så nævner, hvilken erfaring, der sætter dig i stand til at gøre, som du påstår, du vil. Også her er det bedre med to udfoldede kompetencer end en lang liste, der ikke sættes ordentligt i spil.

  Don’t tell it – show it!

  En påstand virker ikke særlig overbevisende. Hvis du skriver ”Jeg er dynamisk” ved læseren ikke, om du faktisk er dynamisk, men blot at du gerne vil have én til at tro det. Hvis du til gengæld fortæller mig en historie, hvor enhver kan forstå, at det, du gjorde, var dynamisk, bliver du meget mere overbevisende.

  Rigtig godt bliver det, når du fortæller om, hvad du vil gøre i fremtiden, og hvad du trækker på af erfaringer, så enhver kan forstå, at du er fx dynamisk.

  Husk at en effektiv ansøgning, bygger på effektiv research.

  God jobjagt!

  Kontaktperson:
  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...