Søgefelt

Primære faneblade

  De gode svar på de sandsynlige spørgsmål

  Jobsamtaler er selvfølgelig altid forskellige, men der er dog en række typiske spørgsmål, som det er sandsynligt at du bliver stillet til jobsamtalen, og som du derfor bør forberede svar på.

  Her får du eksempler på spørgsmål, som du kan tænkes at få, og spørgsmål som du kan stille. Du får også kortfattede tips eller råd om, hvad du skal tænke på, når du svarer. I visse tilfælde er det en god idé at svare kort og præcist, fordi spørgsmålet ikke giver dig mulighed for at score ret mange point. Konkrete spørgsmål om årstallet for din studentereksamen, eller "hvad lavede du så i november 1997" skal svares kort og konkret. Oftest skyldes spørgsmålet, at intervieweren ikke aner, hvad han skal spørge om og skyder fra hoften.

  De klassiske spørgsmål er ofte gode og svære spørgsmål, og gode og svære spørgsmål giver mulighed for gode svar, der kan bringe dig tættere jobbet. Du skal derfor ikke frygte de svære spørgsmål, for det er her, du har mulighed for at gøre en god figur til samtalen.

  1) Fortæl lidt om dig selv

  Da dette ofte er åbningsspørgsmålet i en jobsamtale, skal du være ekstra varsom med ikke at lade munden og tiden løbe af med dig. Hold dit svar inden for højst to minutter, og kom omkring emnerne "uddannelse", "erhvervserfaring" og "seneste erhvervserfaring". Hold dig til det positive, det målrettede og det sammenhængende sigte i dit CV - ikke hullerne, udfaldene og de dertil hørende undskyldninger. Find en rød tråd, der bygger op til netop dette job, men gør det kun implicit. Husk, at det bare er et opvarmningsspørgsmål. Du skal ikke fortælle din livshistorie, kun placere en god metafor om dig selv.

  2) Hvad ved du om vores virksomhed?

  Læs på lektien før samtalen! Brug tid på at søge information om virksomheden. Prøv at finde så meget som muligt om f.eks. produkter, budgetter, ry, image, historie, strategi og filosofi. Vis en velinformeret interesse.

  3) Hvorfor vil du arbejde for os?

  Tal ikke bare om hvad du vil uden at inddrage deres behov. Fortæl dem, at du gerne vil være en del af et specifikt projekt i virksomheden, du ønsker at løse et virksomhedsproblem, du kan bidrage til at nå et specifikt mål for virksomheden.

  4) Fortæl med dine egne ord, hvad du forestiller dig, at du skal lave i jobbet?

  Det var godt at du var grundig i din research. Her har du mulighed for at give din version af det mål, du vil hjælpe virksomheden med at nå, samt hvilke opgaver, der vil være de centrale at løse for at kunne nå dette mål.

  5) Hvad søger du i dette job?

  Måske søger du mulighed for at bruge alle dine færdigheder og talenter? At kunne yde noget og få anerkendelse? Måske er rollen, sagen, projektet eller holdet det rigtige?

  6) Hvad tror du, der bliver henholdsvis det mest interessante og mindst interessante i dette job?

  Start med det mest interessante. Når du svarer på, hvad der vil blive det mindst interessante, skal det kommunikeres som noget, der kommer til at kræve fokus og kræfter, men uden at der efterlades nogen tvivl om, at det vil lykkes dig.

  7) Hvorfor forlader du dit nuværende job?

  Måske holdt du op, fordi du ikke kunne enes med chefen? Fordi du ikke kunne lide dine kolleger? Fordi du var kørt træt i dine arbejdsopgaver? Eller fordi du tjente for lidt? Men det er ikke det rigtige svar på spørgsmålet. Så vil der være risiko for, at du opfattes som en besværlig person, som ikke får øje på mulighederne, men kun på problemerne, uanset hvor retfærdig din utilfredshed er. Forsøg i stedet at give et fremadskuende, positivt svar, hvor du sætter dig selv i centrum. Sig for eksempel, at du holdt op, fordi du gerne ville ind i en anden branche eller ønskede at bruge andre af dine kompetencer, eller fordi du gerne ville arbejde mindre med tal og mere med mennesker. Og så er det vigtigt, at du sender det signal, at du er styret af hen-imod-motivation mere end af væk-fra-motivation. At jobopslaget så så spændende ud, at du bare måtte søge, selvom du måske egentlig ikke var på vej væk fra dit gamle job.

  8) Hvad syntes du bedst om i dit sidste job? Og mindst?

  Tænk på din kommende arbejdsplads, når du svarer. Det du syntes bedst om det gamle sted, bør være noget, det nye sted også kan levere. Og det du syntes mindst om, bør ikke kunne genfindes det nye sted.

  9) Fortæl om et par opgaver, du ikke har løst tilfredsstillende efter din egen mening.

  Hav eksempler klar. Fokus på hvad du lærte af det. Ingen bortforklaringer. Vælg eksempler, der ikke ligner dine opgaver i den nye virksomhed.

  10) Fortæl om et par opgaver, hvor du har haft succes.

  Vælg eksempler, der ligger tæt på opgaverne i den nye virksomhed.

  11) Kan du arbejde under pres og under deadlines?

  Fortæl om hvordan det motiverer dig.

  12) Beskriv en konfliktsituation, du har befundet dig i – hvad gjorde du for at løse konflikten?

  Fokus på din helhjertede indsats for at løse konflikten. Det er mindre vigtigt, hvem der var skyld og konflikten eller om den blev løst til alles tilfredshed.

  13) Beskriv en situation hvor du er blevet kritiseret.

  Her skal du uden tøven, overskudsagtigt og ærligt fortælle om en situation, hvor du helt berettiget modtog kritik. Kom ikke med bortforklaringer, men fortæl, hvad du lærte af hændelsen.

  14) Hvordan ville du beskrive din personlighed?

  Giv et billede af en person i balance. Fortæl om hvordan du balancerer arbejde og fritid, humor og seriøsitet, at være styrende og at lade sig styre, samt at være selvkørende og at væreholdspiller. Sig ikke bare, at du er kreativ, glad og god at arbejde sammen med uden at forsøge at beskrive eller give eksempler, som viser dette.

  15) Hvad er dine tre stærkeste og tre svageste sider?

  Det er måske det mest klassiske af alle ansættelsesinterview-spørgsmål? Det, som rekrutteringsmedarbejderen eller den kommende arbejdsgiver ønsker svar på er, om du passer ind i virksomheden, og om I vil komme ud af det med hinanden og arbejde godt sammen. Ud af dine mange styrker skal du vælge netop de tre, som vil være mest relevante og værdifulde netop i dette job. Dine tre svageste sider er så, når de samme tre styrker tager overhånd, og grundighed bliver til pedanteri og flid til morakkeri. Dine svagheder er på den måde den naturlige bagside af dine styrker og kan let vendes til noget positivet.

  Sig ikke, at du ikke har nogen svage sider, men vis i stedet, at du kender til dem. Ud fra arbejdsgiverens synspunkt er det positivt at være bevidst om sine negative sider, da det ofte betyder, at man arbejder på at forbedre dem og at man ikke bilder sig ind, at man er fantastisk til alt.

  16) Hvad er betegnende for din måde at arbejde på?

  Tænk på, hvad de har brug for. Du kan formentlig arbejde på mange forskellige måder. Sælg det de gerne vil købe.

  17) Er der mennesketyper, du har svært ved at samarbejde med?

  Nej er et dumt svar. Giv eksempler. Også på hvordan du løste problemet, så samarbejdet kom til at glide.

  18) Hvilke typer mennesker arbejder du bedst sammen med?

  Tænk på det hold, du vil blive en del af. Giv eksempler, der ligner dem.

  19) Hvad er dine erfaringer med projektarbejde? Hvad er din rolle typisk i en gruppe?

  Tænk på den rolle du vil skulle udfylde i dit nye job.

  20) Hvor længe kunne du tænke dig at arbejde i vores virksomhed?

  Forhold dig til, hvor lang tid det i hvert fald vil tage at skabe synlige resultater i den rolle, du skal udfylde. Måske kan du se et eller to år frem? Indtil da har du naturligvis intet ønske om at forlade virksomheden, og efter den periode, kan du kun håbe at begge parter fortsat vil have nytte af samarbejdet. Men det kan du jo ikke vide noget om med sikkerhed.

  21) Hvad kan få dig til at sige op?

  Her er illoyalitet det indlysende svar. Du forventer naturligvis loyalitet fra din ledelses side (ligesom du vil være loyal overfor din ledelse).

  22) På hvilke områder skal en evt. kommende chef være særligt opmærksom på at støtte dig?

  Giv brugsanvisningen på dig til din leder. Hvordan skal din leder gøre, for at gøre dig god? Giv eksempler på hvordan en leder før har sat den helt rigtige ramme op omkring dig. Husk på hvilken rolle, du vil skulle spille i det nye job.

  23) Hvad er dit endelige karrieremål? Når du bliver 30 år? 40 år? 60 år?

  Vær ambitiøs og ærlig. Lad være med at lade dette job være dit endelig karrieremål. Virksomhederne nærer intet ønske om som udgangspunkt at ansætte dig for resten af din karriere.

  24) Giv mig tre gode grunde til, at vi skal vælge dig.

  Et lidt gadedrengeagtigt spørgsmål, men ofte stillet. Vær velforberedt og svar hurtigt og kort.

  25) Er der noget, vi burde spørge dig om, som vi ikke har spurgt om?

  Her skynder tøsedrenge og dovendyr sig at svare nej og løbe ud af døren for at slippe væk fra det pres, en jobsamtale også er. De velforberedte tænker på alle de spørgsmål de har forberedt gode svar på. Vælg det spørgsmål, der giver dig mulighed for at score flest point.

  26) Har du spørgsmål til os?

  Du skal ikke svare nej til dette spørgsmål! Lav en liste med mindst 10 spørgsmål, som du kan medbringe ved interviewet. Spørgsmålene skal mest dreje sig om din rolle i virksomheden og om selve virksomheden. De skal ikke gå på, hvilke fordele du kan få. Vent med det til lønforhandlingen - efter du har fået tilbudt stillingen.

  Spørg om, hvilke konkrete og detaljerede arbejdsopgaver og udfordringer der venter dig, hvordan arbejdet er organiseret, hvem som bliver nærmeste chef og kolleger, om teams, projekter, rollefordelinger m.m.

  For at din forberedelse skal have størst mulig effekt, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du kan ikke forberede dig ”én gang for alle". Det er først, når du er kaldt til samtale på en konkret stilling, at overstående spørgsmål giver mening at forberede sig på. Konteksten er altafgørende.
    
  • Du kan ikke forberede dig alene. Få en ven til at stille dig spørgsmålene, og svar som om du er til selv samtalen. Først der, kan du høre hvordan dine svar lyder, og rette dem til.

  Held og lykke.

  Kontaktperson:
  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...