Søgefelt

Primære faneblade

  Code of Conduct

  Forsikringsforbundets Code of Conduct er retningslinjer, der gælder for vores måde at drive fagforening på. Det indeholder en række krav til såvel medarbejdere som vores tillidsvalgte, og har til formål at sikre at vi så vidt muligt altid handler etisk ansvarligt. Vi ønsker at støtte op om ”den danske model”, skabe transparens og tolererer ingen form for korruption, tilskyndelser, bestikkelse, diskrimination, chikane eller unødvendig påvirkning af miljøet.

  Der er tale om en dynamisk politik, der løbende kan og vil blive udbygget i takt med de tendenser og holdninger, der afspejles i det omkringliggende samfund, som vi er en del af.

  Retningslinjerne skal ses som udtryk for, hvad Forsikringsforbundet forstår ved god foreningsledelse inden for de behandlede temaer, og er ikke gjort mere omfangsrige end nødvendigt – set i lyset af såvel forbundets struktur som størrelse.

   

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...