Søgefelt

Primære faneblade

  Brug en bisidder - information til medlemmer

  Som medlems af Forsikringsforbundet har du mulighed for at få hjælp og støtte ved kritiske samtaler med ledelsen, herunder ved sygesamtaler, advarsler og opsigelser. Bisidderen har det overblik og det kendskab til reglerne som sikrer dig, at du behandles korrekt og får mulighed for at vurdere det videre forløb.

  Omkring brug af bisidder er det aftalt med FA, at:

  • Hvis du får en opsigelse, skal din tillidsrepræsentant være til stede fra samtalens start. Du får mulighed for at bede tillidsrepræsentanten om at forlade mødet, men det må frarådes på det kraftigste. Da tillidsrepræsentanten og din personaleforening hurtigt kan blive involveret i din sag, skal de alligevel tale med både dig og lederen – og det gør sagsbehandlingen lettere, hvis tillidsrepræsentanten har overværet selve mødet.
    
  • Ved andre typer alvorlige samtaler med ledelsen – også sygesamtaler - skal du have mulighed for at tilkalde tillidsrepræsentanten. Det er især vigtigt ved samtaler, hvor der gives en advarsel, for tillidsrepræsentanten har oftest brug for at følge op overfor både dig og lederen. Du står dig derfor bedst ved at insistere på, at der skal være en tillidsrepræsentant til stede ved sådanne samtaler. Også selv om deltagerne på mødet må vente, til tillidsrepræsentanten dukker op.

  Foruden den eventuelle opfølgning på din sag, er der også det personlige ved at have en tillidsrepræsentant med som bisidder til en alvorlig samtale: Når man udsættes for den markante kritik eller for at blive afskediget, som en samtale blandt andet kan handle om, så kan man nemt blive konfus eller gå i sort og have svært ved at opfatte, hvad det drejer sig om. Man kan også blive ked af det, vred eller på anden måde domineret af følelser i en grad, hvor man glemmer at vurdere sagen og hvad konsekvenserne er/kan blive. Derfor er det rart at have et andet kompetent menneske ved sin side under - og ikke mindst efter - mødet. Og har tillidsrepræsentanten deltaget i mødet, så ved vedkommende hvad sagen drejer sig om, og kan støtte og rådgive dig personligt, hvis du har behov for det.

  Indholdet på denne side er generelt, og kan ikke erstatte konkret rådgivning.

  Forsikring nr. 1 - 2021 - Tema: Isolation

  01. marts 2021

  I februar/marts nummeret af Forsikring kan du bl.a. læse om: Medlemspejlingen: De...