Søgefelt

Primære faneblade

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  Størstedelen af ledere i Danmark bruger digitale værktøjer til systematisk at indsamle data om deres medarbejdere. Men halvdelen af alle ledere og medarbejdere ser en risiko for, at det skader forholdet mellem ledere og medarbejdere. Det viser en ny undersøgelse fra projektet Algoritmer, Data og Demokrati, som Forsikringsforbundet er en del af.

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af lederne i en ny undersøgelse anven­der medarbejderdata indsamlet via di­gitale værktøjer i deres ledelse. I større virksomheder med over hundrede medarbejdere anvender 95 pct. af lederne medarbejderdata.

  Det viser en befolkningsundersøgelse fra forskningsprojektet Algoritmer, Data og Demokrati (ADD), der er baseret på interviews med 600 repræsentativt udvalgte ledere i offentlige og private virksomheder. Forsikringsforbundet og række andre organisationer står bag undersøgelsen, som er gennemført af Tænketanken Mandag Morgen.

  Vi er i Forsikringsforbundet en af parterne bag den nye undersøgelse, fordi vi ser medarbejderovervågning som en af de store udfordringer på arbejdsmarkedet de kommende år. Vi håber, at den nye undersøgelse kan være med til at starte en meget vigtig debat både blandt ledere og medarbejdere”, siger Lars Helvard, næstformand i Forsikringsforbundet.

  ”Vi har ikke specifikke tal for forsikringsbranchen, men vi ved, at der også i vores branche er omfattende indsamling og brug af medarbejderdata. Det giver en række dataetiske problemstillinger om blandt andet formålet med overvågningen, og om medarbejderne reelt ved, hvor meget de bliver overvåget,” siger Lars Helvard, næstformand i Forsikringsforbundet.

  Undersøgelsen viser, at 52 pct. af lederne og 54 pct. af medarbejdere er helt eller delvist enige i, at der er risiko for, at indsamling og brug af medarbejderdata skader lederens forhold til medarbejdere.

  Den mistillid er en udfordring for både medarbejdere og ledere, mener Forsikringsforbundet. Undersøgelsen peger på samme måde på, at udfordringen ikke er lovgivning, men at det er relationer og tillid, som kan blive en udfordring, når lederne bruger medarbejderdata.

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har aftalt at nedsætte en fælles dataetisk arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan branchen kan løse udfordringerne med indsamling og brug af medarbejderdata.

  ”Vi mener, at vi som faglig organisation bør tages med på råd og have indflydelse på beslutningerne, når ledelserne i selskaberne ønsker at bruge nye teknologier til at tracke medarbejderne. Samtidig ser vi det som helt afgørende, at medarbejderne ved præcist, hvad deres arbejdsgiver følger med i”, siger Lars Helvard.

  De nye tal fra undersøgelsen viser, at mange medarbejdere ikke er klar over, hvor meget de bliver overvåget.

  Mens 68 pct. af lederne svarer ja til, at de har talt med deres medarbejdere om brugen af medarbejderdata, så er det kun 25 pct. af medarbejderne, der mener, at deres leder har talt med dem om, hvorfor virksomheden indsamler data om medarbejderen.

  Netop dialog, åbenhed og transparens om brugen og indsamlingen af medarbejderdata, ser Forsikringsforbundet som et vigtig fokusområde.

  Se den nye ADD-undersøgelse blandt ledere om indsamling og brug af medarbejderdata

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...