Søgefelt

Primære faneblade

    Bortfald af Coronaprotokollat

    Tirsdag den 1. februar 2022 ophører Corona med at være defineret som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at det Coronaprotokollat, som Forsikringsforbundet har indgået med FA, automatisk bortfalder.

    Arbejdsgiveren har dermed ikke længere lovhjemmel til at pålægge medarbejderne at vise coronapas og lade sig teste. Og arbejdsgiverne har heller ikke fra 1. februar 2022 lovhjemmel til at lade det få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderne ikke viser coronapas eller lader sig teste.

    Hvis du har haft en aftale med sin arbejdsgiver om indhentning af en eventuel negativ timebankssaldo, der har været suspenderet under vinterens lock-down, vil denne aftale igen træde i kraft fra på tirsdag.

    Er du syg eller er dit barn syg gælder de sædvanlige regler.