Søgefelt

Primære faneblade

  BFA FINANS søger handlingsorienteret og samarbejdsstærk projektleder

  Vil du være med til at fremme trivslen i den finansielle sektor?

  De næste to år skal vi i BFA FINANS gennemføre en ekstraordinær indsats med henblik på at forbedre trivslen og det psykiske arbejdsmiljø i den finansielle sektor. Det sker som en udløber af den Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, som blev besluttet med udgangen af 2020. 

  Til at stå i spidsen for denne spændende og vigtige opgave søger vi en handlings- og samarbejdsstærk projektleder med stærke kommunikative evner.

  Tiltrædelse 1. januar 2022. Der er tale om en projektansættelse på 2 år. 

  Om jobbet

  • Du skal inspirere de finansielle arbejdspladser til at arbejde vedholdende og systematisk med deres psykiske arbejdsmiljø
  • Du skal udvikle temapakker til arbejdspladserne inden for områder, der relaterer sig til det psykiske arbejdsmiljø
  • I den forbindelse skal du tilrettelægge aktiviteter som fx webinarer, podcasts, film mv. 
  • Du skal brande og markedsføre BFA FINANS’ temapakker og øvrige materialer via sociale medier, nyhedsbreve og hjemmeside (www.bfafinans.dk)
  • Du skal gennemføre arbejdspladsrettede besøg og indgå i dialog med ledere, tillidsvalgte og øvrige interessenter på arbejdspladserne.
  • Du skal arbejde tæt sammen med de tre partskonsulenter fra hhv. FA, Forsikringsforbundet og Finansforbundet og med de tre organisationer i øvrigt.
  • Du skal navigere og få ting til at fungere i et politisk- og partsorienteret miljø.

  Din profil

  • Du har projektledelseserfaring og kan sikre fremdrift og markante resultater.
  • Du er en stærk formidler og har let ved at kommunikere i såvel skrift som tale.
  • Du har en solid og opdateret viden om, hvad der hhv. forbedrer og forringer trivsel og psykisk arbejdsmiljø, samt om hvordan arbejdsmiljøarbejdet konkret fungerer på en arbejdsplads
  • Du er professionel erfaren i at anvende sociale medier, podcasts, hjemmesider mm. som formidlingsform
  • Du er nysgerrig af natur og drives af en lyst til at eksperimentere med henblik på at finde nye vinkler og løsninger på den forebyggende indsats
  • Du har stærke relationskompetencer og har let ved at opbygge nye relationer og navigere i et politisk styret miljø
  • Du har en relevant uddannelse inden for enten det kommunikative eller det arbejdsmiljøfaglige område. 
  • Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til den finansielle sektor, men det er ikke et krav.

  Om os
  BFA FINANS udvikler inspirationsmateriale, vejledninger, webinarer og konferencer til nøglepersoner i den finansielle sektor.  Målet er at klæde ledere, tillidsvalgte og medarbejdere på, så de sammen kan skabe et godt arbejdsmiljø. 

  Du kan læse mere om BFA FINANS på www.bfafinans.dk 

  BFA FINANS er en del af BFA Handel, Finans og Kontor. BFA er en forkortelse af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø.

  BFA FINANS’ drives til dagligt af tre partskonsulenter fra hhv. Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forsikringsforbundet og Finansforbundet. BFA FINANS har ikke faste kontorfaciliteter, og partskonsulenterne er ansat og har til huse i hver af de tre organisationer.

  Du vil blive ansat i Finansforbundets afdeling for Politik og Forhandling, men du ansættes til at løse opgaver for BFA FINANS og vil derfor have din daglige gang i alle tre organisationer.

  Vi tilbyder

  • En spændende og udviklende stilling med stort ansvar i et stærkt fagligt miljø, hvor du vil få indflydelse på dine opgaver og din faglige udvikling 
  • Samarbejde med tre udviklingsorienterede organisationer, hvor der ikke er langt fra tanke til handling
  • Et stort netværk blandt både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer
  • Attraktive løn- og arbejdsvilkår efter gældende overenskomst i Finansforbundets sekretariat.

  Finansforbundet holder til på Applebys Plads 5 i lyse, åbne kontorer med udsigt til Christianshavns Kanal, har fantastisk forplejning og mange sociale tilbud fra yoga, kajakker til en fyraftenstur, kunstforening og fredagsbar. 

  Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte områdechef Christine Pihlkjær Jensen på tlf. 61557046 eller seniorkonsulent Karsten Bøjesen, Finansforbundet på tlf. 61556236.

  Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler fra den 23. november til den 26. november 2021.

  Du ansøger senest den 17. november 2021 her