Søgefelt

Primære faneblade

  Bestyrelsens arbejde

  Bestyrelsen arbejder med de overordnede mål og visioner for Personaleforeningen. Den består af 6 medarbejdere fra Alm. Brand Group, som er valgt af medlemmerne, samt 1 formand. Man vælges direkte til formandsposten.

  Bestyrelsen sætter dagsordenen for arbejdet i Personaleforeningen. 

  Der afholdes 11 bestyrelsesmøder om året, mindst et årligt TR seminar samt et bestyrelsesseminar.


  Bestyrelsens sammensætning pr. 01.10.2022:

  Lotte Kathrine Sørensen - Formand

  Henriette Pedersen - Næstformand

  Maj-Britt Andersen - Kasserer

  Carsten P. Emanuelsen - Ordstyrer

  Elise Holm

  Marie Louise Vestergaard Hansen

  Lene Kingo

   

   

  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...