Søgefelt

Primære faneblade

  Arnes pension: Det handler om at forebygge

  Vi skal naturligvis hjælpe dem, der er nedslidt af at gå på arbejde. Men vigtigere er det, at vi forebygger at skaderne i det hele taget opstår.

  Samfundet skal stå klar til at hjælpe dem, der er nedslidte og har brug for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Forsikringsforbundet bakker grundlæggende op om den nye pension, men det er for os at se endnu vigtigere at der gøres en markant indsats for, at nedslidningen slet ikke sker. For det er bare ikke i orden at mennesker bliver syge af at gå på arbejde. Derfor er det også glædeligt, at aftalen også indebærer en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Det er der brug for.

  Regeringen har nu fået en aftale igennem om muligheden for tidlig tilbagetrækning – også kaldet ”Arnes pension”. En væsentlig del af finansieringen af aftalen er pålagt finanssektoren gennem en særskat med den begrundelse, at sektoren modtog markant støtte under finanskrisen og nu må betale tilbage.

  Forsikrings- og pensionsbranchen har ikke modtaget støtte under finanskrisen, så det rimelige i at virksomheder - og dermed i sidste ende også medarbejdere og kunder i disse brancher - skal pålægges finansiering af ”Arnes pension”, er vanskelig at forstå.

  Endnu mere vanskeligt bliver det, når vi ser på den store indsats som netop forsikrings- og pensionsbranchen har gjort for at skabe et godt arbejds­miljø, såvel fysisk som psykisk. Sammen med Forsikringsforbundet har arbejdsgiverne gennem mange år skabt sunde og sikre arbejdspladser, hvor fysisk nedslidning stort set ikke forekommer. Og vi har sammen gjort en stor indsats for at minimere problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø.

  Forsikrings- og pensionsbranchen burde fremhæves som forbillede, når det drejer sig om at skabe de bedste rammer for et godt og trygt arbejdsliv. Det har Forsikringsforbundet arbejdet for gennem mange år og det arbejde vil naturligvis fortsætte, for vi skal kunne holde til at arbejde i stadig flere år.

   

  Venlig hilsen

  Charlotte Hougaard
  Landsformand for Forsikringsforbundet