Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsskader

  Enhver kan blive ramt af en arbejdsskade, hvad enten det er en ulykke eller en erhvervssygdom, som er kommet af arbejdet.

  Man skelner mellem to typer arbejdsskader: erhvervssygdomme og ulykker.

  Arbejdsskader skal anmeldes, og det er vigtigt at du får anmeldt din arbejdsskade, hvis du bliver ramt af en ulykke eller en erhvervssygdom.
  Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde ulykker inden 9 dage efter tilskadekomsten, anmeldelse af erhvervssygdomme har læger og tandlæger pligt til at anmelde på formodning, hvilket betyder, at de blot skal have en mistanke om, at det er arbejdet som er skyld i skaden.

  Anmeldelse er vigtig, fordi det er en betingelse for eventuel erstatning senere. Stress eller sygdomme som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan også anmeldes som arbejdsskader, men det er stadigvæk meget vanskeligt, at få dem anerkendt og kræve erstatning.

  Hvis man har været ude for en ulykke eller har fået en erhvervssygdom, er det en god idé, at man selv sikrer sig, at arbejdsskaden er anmeldt.

  • Hvis det er en ulykke, kan man ringe til arbejdsgiverens forsikringsselskab og sikre sig, at de har modtaget anmeldelsen 
  • Hvis det er en erhvervssygdom, kan man ringe til Arbejdsskadestyrelsen på tlf. 72 20 60 00 eller sende en mail til ask@ask.dk

  Se mere om arbejdsskader her