Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdspladsvurdering (APV)

  Arbejdspladsvurderingen (APV) er et vigtigt redskab til at forbedre arbejdsmiljøet og giver mulighed for, at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i selskabet.

  Meningen med at gennemføre en APV er at at få vurderet arbejdsprocesserne og sikre at arbejdet kan udføres sikkert og sundt for alle på arbejdspladsen.

  Krav til APV'en

  Der følger en række krav til hvordan man skal udarbejde en APV, hvor hyppigt og hvem, der skal inddrages i processen:

  • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden
  • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget
  • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen
  • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis
  • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

  Procedure for gennemførsel af APV'en

  APV-arbejdet starter med, at man sammen får overblik over, hvordan arbejdsmiljøet er i alle dele af virksomheden. Hvis det viser sig, at der er problemer med arbejdsmiljøet, skal AMO finde ud af, hvordan problemerne skal løses. Der skal også tages stilling til, hvem der har ansvaret for, at problemerne bliver løst, og hvornår der skal følges op på, om problemerne faktisk er blevet løst. Hvordan man gør bestemmer I selv. Det vil sige, at I kan vælge den metode, som passer bedst til jeres selskab. Det er dog et krav, at APV’en er skriftlig – på papir eller elektronisk og at den er tilgængelig og synlig for både medarbejdere og ledelse.

  Uanset hvordan man gør følger gennemførslen en proces i fem faser:

  1. Hvilke problemer har vi? – Identifikation og kortlægning
  2. Hvad er årsagerne til problemrne? – Beskrivelse og vurdering
  3. Inddragelse af arbejdspladsens sygefravær
  4. Hvordan og hvornår skal problemerne løses? – Prioritering og handlingsplan
  5. Har tiltagene løst vores problem? – Opfølgning på handlingsplan

  Vejledning om arbejdspladsvurdering i finanssektoren

  FA, Finansforbundet og Forsikringsforbundet har sammen udarbejdet en vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor.
  Det overordnede formål er at bidrage til at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats i den finansielle sektor.

  Vejledningen finder du på BFA Finans

  Du kan også finde mere information om APV'en på Arbejdstilsynets hjemmeside: Arbejdspladsvurdering

  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...