Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsmiljørepræsentant

  Hvis du bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant så husk at få din lokalafdeling til at oplyse Forsikringsforbundet, at du er valgt. Hvis du ikke har en lokalafdeling, så kan du henvende dig direkte til Forsikringsforbundet.

  Som arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) skal du sammen med arbejdsmiljølederen i det arbejdsområde hvor du er valgt samarbejde om, at få resten af ledere og medarbejdere indenfor arbejdsområdet til at være opmærksomme på egne og andres sikkerhed og sundhed. 

  Dine opgaver som AMiR afhænger ofte af forholdende i det selskab du er ansat i og det arbejdsområde, som du er valgt for. Det er derfor en god ide, at du sætter dig ind i om der er nogle særlige arbejdsmiljøforhold inden for forsikrings- og pensionsbranchen og på din arbejdsplads, som du skal være opmærksom på - om der er undersøgelser, der er eller skal sættes i gang og om der er ting, der skal følges op på.

  Som AMiR skal du gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen lægger vægt på at give dig et helhedssyn på arbejdet med arbejdsmiljø. Og der er både fokus på de strategiske elementer i samarbejdet og på, hvordan du som AMiR udøver din funktion i hverdagen. Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage har du som AMiR ret, men ikke pligt, til to dages supplerende uddannelse inden for det første år og herefter 1½ dag om året. 

  Hvis i er flere AMiR på din arbejdsplads vil du også skulle samarbejde med dem som en del af din arbejdsplads samlede arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og som AMiR vil du også typisk skulle samarbejde med TR. Hvordan organisationen er sammensat hos jer afhænger blandt andet af virksomhedens samlede størrelse og de aftaler, der er indgået på området. Medlemmerne af AMO er arbejdsmiljørepræsentanter, som er valgt af de ansatte, og arbejdsledere udpeget af arbejdsgiveren. AMO sammensættes ud fra et nærhedsprincip, som kort fortalt betyder, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer og grupper så de opgaver, der er, kan løses. Det endelige antal findes derfor ud fra en vurdering af virksomheden, dens arbejdsmiljøforhold og behovet for nærhed mellem de ansatte, deres repræsentanter og de øvrige medlemmer af AMO. 

  Du kan finde mere viden om valg af arbejdsmiljørepræsentant, og hvilke opgaver og roller en AMiR har på Arbejdstilsynes hjemmeside her: Ny arbejdsmiljørepræsentant

  Hvis du vil vide mere om arbejdsmiljøorganisationen og de opgaver som AMO har kan du finde mere her: Arbejdsmiljøorganisation

   

   

   

  Kontaktperson:
  Katrine Haar Pedersen på telefon 33364522 eller email kat@forsikringsforbundet.dk

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...