Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsmiljøorganisationen i Codan

  Organisationen består af arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR) fra forskellige områder i selskabet – se oversigt. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges for 4 år og seneste valg er fra 2016. Der er mødepligt til de to årlige fællesmøder.

   

  Forsikringforbundet afholder kurser og temadage for medlemmer, som er valgt som Arbejdsmiljørepræsentanter.

  Du kan finde din lokale arbejdsmiljørepræsentant i Arbejdsmiljøorganisationsdiagrammet nederst.

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk