Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsmiljødrøftelse

  Den årlige arbejdsmiljødrøftelse sætter fokus på hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, hvilke udfordringer virksomheden står over for og hvilke prioriteringer der skal foretages. Drøftelsen ser tilbage på året der er gået og de opgaver, der er løst og ser fremad på de opgaver, der kommer. 

  Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde kan man forebygge arbejdsmiljøproblemer og lægge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

  Hvad skal der være fokus på det kommende år?
  Det kan være, at virksomheden står over for nogle særlige udfordringer, for eksempel i form af nye arbejdsopgaver, dårligt indeklima m.m.Her kan man for eksempel bruge kortlægningen fra virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV’en) til at finde frem til, hvilke emner det kan dreje sig om.

  Hvordan skal samarbejdet foregå?
  Det skal drøftes, hvordan samarbejdet rent praktisk skal forløbe, og hvordan man vil nå de arbejdsmiljømæssige mål, man har sat sig. For at nå målene kan det for eksempel aftales, at man mødes med faste intervaller, eller at ledelse eller medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen løbende orienterer hinanden om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skrider frem.

  Er målene nået?
  Det skal vurderes, om det foregående års mål er nået. Har man året forinden for eksempel sat et mål om at halvere antallet af arbejdsulykker, skal man vurdere, om dette mål er nået.

  Hvad er de nye mål?
  Der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Har man under punkt 1 for eksempel valgt at arbejde med virksomhedens indeklima, kan der sættes mål for dette arbejde. 

  Plan for kompetenceudvikling af AMO

  Som et led i den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal det vurderes, om arbejdsmiljøorganisationen har de rigtige kompetencer og den uddannelse der skal til, for at kunne løse de arbejdsmiljøproblemer virksomheden står overfor. 

  Arbejdsmiljøorganisationen skal have mulighed for at bidrage til kompetenceudviklingsplanen bl.a. i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet.
  Det kan derfor være en god idé at udarbejde eller fastlægge indholdet i planen i forbindelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

  Læs mere om den årlige arbejdsmiljødrøftelse her: Arbejdsmiljødrøftelse

  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...