Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsmiljøarbejdet

  Arbejdsmiljøarbejdet i selskaberne løses af arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget, som har opgaverne med APV og planlægning af aktiviteter og indsatser, der har til formål at forebygge at skader og nedslidning sker.

  Hvis du har spørgsmål til arbejdsmiljøarbejdet kan Forsikringsforbundet hjælpe med svar på konkrete spørgsmål og rådgivning.

  Du kan også finde hjælp til arbejdsmiljøarbejdet hos myndigheder og andre arbejdsmiljøaktører.

  Lovgivning om arbejdsmiljø

  Arbejdsmiljøet i Danmark er styret af arbejdsmiljøloven og hører under beskæftigelsesministeriet. Arbejdstilsynet er den myndighed, der fører tilsyn med om arbejdsmiljøloven overholdes.
  Arbejdsmiljøloven og dertilhørende bekendtgørelser finder du på følgende sider:

  Lov om arbejdsmiljø
  Regler og vejledning om arbejdsmiljø

  Viden om arbejdsmiljø

  Hvis du er interesseret i mere viden om arbejdsmiljø er der en lang række af andre aktører som har masser af information på deres web:

  BFA Handel, Finans og Kontor – støtter arbejdspladserne med vejledning om arbejdsmiljø.
  Arbejdsmiljørådgiverne – er en forening for autoriserede arbejdsmiljørådgivere
  Arbejdsmedicinske klinikker – udreder arbejdsskader og forsker i erhvervssygdomme
  Nationale Forskningscenter – forsker i arbejdsmiljø 

  Øvrige relevante myndigheder

  En række andre andre styrelser, regulerer direkte eller indirekte regulerer arbejdsmiljøet er blandt andet:

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet.
  Sikkerhedsstyrelsen, som blandt andet ansvart for den tekniske sikkerhed på maskiner og produkter i Danmark.
  Miljøstyrelsen har blandt andet regler om kemiske stoffer og materialer i Danmark.
  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bygningsreglementet, som blandt andet regulerer hvordan nybyggeri skal dimmensioneres.

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...