Søgefelt

Primære faneblade

  Anonym henvendelse

  Alle, der er ansat under fællesoverenskomsten mellem FA og Forsikringsforbundet, tilbydes mulighed for anonym henvendelse ved problemer i deres psykiske arbejdsmiljø.

  Ny mulighed for hjælp ved problemer i det psykiske arbejdsmiljø

  Håndtering af det psykiske arbejdsmiljø er et vanskeligt område, som ofte er omgærdet med tabuer og tvivl om, hvor problemet egentlig ligger.

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået en aftale, anonym henvendelse, som giver dig bedre muligheder for at få hjælp ved problemer i dit psykiske arbejdsmiljø.

  Problemer løses bedst på arbejdspladsen. Tag derfor først kontakt til din lokale tillidsrepræsentant, hvis du har sådan én, som har både uddannelse og værktøjer til at hjælpe dig. Alle tillidsrepræsentanter har tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig til dem.

  Har du ingen lokal tillidsrepræsentant, kan dit problem ikke løses lokalt eller ønsker du ikke at din sag skal behandles lokalt, så kan du kontakte Forsikringsforbundet eller FA om problemer i dit psykiske arbejdsmiljø.

  Henvendelsen kan ske anonymt, hvis du ikke ønsker dit navn frem, og organisationerne vil behandle henvendelsen fortroligt og sikkert. Skal der kunne ydes konkret hjælp på arbejdspladsen, vil det dog typisk være nødvendigt, at du oplyser, hvad problemet er, og hvor det forekommer.

  Hvad sker der ved en henvendelse?

  Når du kontakter Forsikringsforbundet vil vi spørge ind til problemstillingen for at kunne afdække den bedst muligt. Vi vil så vurdere, hvad der kan gøres for at løse problemet, og efter aftale med dig beslutte hvordan vi bedst griber problemstillingen an.

  Afhængig af karakteren af en henvendelse og hvad den drejer sig om, vil organisationerne orientere hinanden og herefter samarbejde om hvilken løsning, der passer bedst til den enkelte situation. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde en lokal løsning, vil anmeldelser blive håndteret på organisationsplan i et samarbejde mellem Forsikringsforbundet og FA.

  Anonym henvendelse er et led i det løbende arbejdsmiljøsamarbejde mellem Forsikringsforbundet og FA. Den bygger på aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, som er en del af overenskomsten.

  Ved anonyme henvendelser kan du kontakte:

  Forsikringsforbundet på mail anonym@forsikringsforbundet.dk eller telefon 8877 1752

  eller

  Finanssektorens Arbejdsgiverforening på mail anonym@fanet.dk