Søgefelt

Primære faneblade

  Aftale om ukrainske flygtninge i job

  Regeringen, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner har indgået et partnerskab, som skal hjælpe ukrainske krigsflygtninge i job. Forsikringsforbundets lokalafdelinger er klar til at hjælpe ukrainere, som får mulighed for at blive ansat i forsikrings- og pensionsbranchen.

  Ukraine

  For at gøre det nemmere for ukrainske krigsflygtninge at få job i Danmark er regeringen FH, DA, AC, KL og Danske Regioner indgået ”Partnerskab om ukrainere i job”. Det nye partnerskab sætter fokus på hurtig kompetenceafklaring og partnerskabet slår fast, at ansættelse af ukrainske flygtninge skal ske efter almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår.

  Læs mere om det nye partnerskab på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

  Forsikringsforbundet ser positivt på ansættelse af ukrainske flygtninge, og forbundets sekretariat og lokale personaleforeninger er klar til at hjælpe ukrainere, som kan få tilbudt et job i forsikrings- og pensionsbranchen.