Søgefelt

Primære faneblade

  Afskedigelser i Alm Brand Group

  Alm Brand Group har netop meldt ud, at de afskediger 90 medarbejdere. Afskedigelserne kommer i forlængelse af Alm Brands køb af Codan, som blev endeligt gennemført i starten af maj 2022.

  Afskedigelser i Alm Brand Group

  ”Det er meget ærgerligt, når vores medlemmer mister deres job. Det var forventeligt i forlængelse af sammenlægningen af de to virksomheder, men det er en meget trist dag”, siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Forsikringsforbundets lokale tillidsrepræsentanter har været informeret og inddraget i forbindelse med afskedigelsesprocessen.

  ”Nu har vi fuld fokus på at hjælpe og støtte de berørte medlemmer, så de kan komme godt videre”, siger Charlotte Hougaard.

  Ny mulighed for direkte adgang til videreuddannelse

  Skyd genvej til efteruddannelse

  11. august 2022

  Har sommerferien givet dig mod på at tage en efteruddannelse? Er du uddannet p...