Søgefelt

Primære faneblade

  75-års jubilæum i 2019

  Forsikringsforbundet blev stiftet i maj 1944, og vi kunne dermed fejre vores 75-års jubilæum i maj 2019. Her er lidt om historien - og om fejringen, der startede i maj 2019.

  Forsikringsforbundet i 75 år

  Forsikringsforbundet blev stiftet den 30. maj 1944. Dengang hed vi "Danske Forsikringsfunktionærers Sekretariat" (DFS), og blev stiftet af personaleforeningerne i forsikringsselskaberne Dannebroge, Haand i Haand, National, Nordeuropa, Nye Danske, Skandinavia og Tryg. På det tidspunkt havde foreningen i alt 850 medlemmer. I løbet af 1946 skiftede foreningen navn til "Danske Forsikringsfunktionæreres Landsforening", DFL, og beholdt det navn helt frem til den 1. januar 2016. Her skiftede forbundet navn til det nuværende "Forsikringsforbundet" ud fra et ønske om dels et navn, der fortalte mere om forbundets funktion, og dels for at modernisere hele forbundets udtryk. Ved samme lejlighed skiftedes derfor navnetræk og typografi, og de nu velkendte "ringe" i blå og orange blev indført som grafisk kendetegn for Forsikringsforbundet. De hænger sammen og illustrerer dermed fællesskabet, som er en hjørnesten i forbundets virke.

  Der er sket meget i Forsikringsforbundet siden grundlæggelsen i 1944. Frem til i dag er medlemstallet tidoblet, så Forsikringsforbundet nu tæller omkring 8.300 medlemmer. Samtidig er antallet af personaleforeninger i de selskaber forbundet organiserer, vokset til 29 pr. 1. januar 2019 . Forsikringsforbundet organiserer bredt i forsikringssektoren, der omfatter forsikrings- og pensionsselskaber, alarmcentraler og A-kasser.

  Moderne organisation

  Forsikringsforbundet er en moderne faglig organisation, hvor medlemsdemokratiet er i højsædet. Det giver sig blandt andet udtryk i, at forbundet har nedsat en række udvalg og faggrupper, der bliver hørt og har medindflydelse i den politiske proces. Personaleforeningerne er Forsikringsforbundets lokale repræsentation, og består af en bestyrelse samt et antal medarbejdervalgte tillidsrepræsentanter. I små selskaber vil den lokale formand og bestyrelse oftest også fungere som tillidsrepræsentanter. Den lokale repræsentantion varetager medlemmernes interesser lokalt, sidder i selskabets samarbejdsudvalg og er ofte også valgt ind som medarbejderrepræsentant(-er) i selskabets bestyrelse. Formandsskabet i de lokale repræsentationer er med i Forsikringsforbundets repræsentantskab, og nogle sidder desuden i hovedbestyrelsen. Dette sikrer den lokale forankring, og at forbundets virke altid er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov. Dette er ikke mindst vigtigt, når forbundet forhandler fællesoverenskomst for de forsikringsansatte med vores arbejdsgivermodpart - Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA.

  Forsikringsforbundet har, i dag som ved oprettelsen i 1944, til formål at varetage medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser, og er en partipolitisk uafhængig organisation. Forsikringsforbundet er medlem af hovedorganisationen Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der varetager interesserne for 1,4 mio. lønmodtagere.

  75-års jubilæum

  I maj 2019 fyldte Forsikringsforbundet 75 år. Fejringen af jubilæet startede i maj og markeringen af jubilæet fortsætter gennem 2019. Jubilæet er markeret på flere måder, bl.a. med udgivelsen af et 75-års jubilæumsskrift, der blev udsendt til alle medlemmer i slutningen af maj 2019. Jubilæet bliver også markeret ved en række medlemsarrangementer omkring i landet, og i nogle af Forsikringsforbundets lokale repræsentationer - personaleforeninger - er begivenheden markeret overfor medlemmerne i selskabet.

  Bestil 75-års jubilæumsskrift

  Hvis du ønsker at få tilsendt Forsikringsforbundets 75-års jubilæumsskrift, er du velkommen til at skrive til koordinator Katrine Haar Pedersen på kat@forsikringsforbundet.dk (Angiv kontaktperson, adresse og antal)
  Du kan også hente jubilæumskriftet som PDF nedenfor eller læse det online her

  Billedet nedenfor: Medlemmerne af Forsikringsforbundet har aldrig været i egentlig konflikt, men over 2000 medlemmer var dog på gaden i 1979 for at markere deres utilfredshed med overenskomstforhandlingen. Ved de to tidligere overenskomstforhandlinger i 1975 og 1977 havde regeringen grebet ind, og nu havde forbundet og medlemmerne fået nok. Det lykkedes at få arbejdsgiverne i tale og i sidste øjeblik blev der enighed om en ny og bedre overenskomst. Læs hele historie på nedenstående link til en artikel i bladet Forsikringsfunktionæren.

  Kontaktperson:
  Lars H. Knudsen på telefon 33364508 eller email lhk@forsikringsforbundet.dk
  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...