Søgefelt

Primære faneblade

    1. maj - Sammen skaber vi Danmark

    Fagbevægelsen kan efter nogle år præget af corona-nedlukninger igen fejre arbejdernes internationale kampdag 1. maj ved en række arrangementer over hele landet.

    Forsikringsforbundet er en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation FH, og vi markerer i år den 1. maj under sloganet: Sammen skaber vi Danmark.

    ”Den danske model og fagbevægelsen er grundlaget for det velfungerende arbejdsmarked, vi har i Danmark. Det er ikke noget, vi bare skal tage for givet. Derfor er det dejligt, at vi nu igen kan mødes fysisk og sammen fejre den 1. maj over hele landet. Der er stadig meget at kæmpe for – ikke mindst når det gælder medlemmernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø”, siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

    Her taler Fagbevægelsens Hovedorganisation den 1. maj