Søgefelt

Primære faneblade

  ’Tied Agents’ er en dårlig udvikling

  Forsikringsselskaberne benytter i stigende grad ’Tied Agents’, som er selvstændige forsikringsagenter, der sælger for et enkelt selskab og er på ren provision.

  Forsikringsselskaberne benytter i stigende grad ’Tied Agents’ – selvstændige forsikringsagenter som sælger for et enkelt selskab og hvor indkomsten er provision af salget. Selskaber som Tryg, Codan, Topdanmark, IF og Købstæderne er allerede godt i gang, og andre selskaber holder øje med udviklingen.

  Set fra fagforeningernes synspunkt er det en dårlig udvikling, der risikerer at sætte de selvstændige agenter i en ulykkelig situation, hvis grundlaget for deres indkomst pludselig ændres eller forsvinder. De får heller ikke den kompetenceudvikling samt øvrige tryghed og goder, som de overenskomstansatte forsikringsmedarbejdere er sikret gennem vores overenskomstaftaler.

  Selskaberne finder det attraktivt at de selvstændige agenter lever af deres salg, og derfor har en stærk økonomisk motivation til at maksimere salget. Desuden sparer selskaberne den lønsumsafgift, der ellers skal betales til samfundet.

  I Forsikringsforbundet er landsformand Charlotte Hougaard bekymret for udviklingen. Hun mener at det er en skadelig udvikling og trist, at selskaberne på denne måde løber fra deres ansvar:

  ”Ud over at spare lønsumsafgift, så sparer de ’soloselvstændige’ agenter også selskaberne for de tryghedsordninger, som er fastlagt gennem overenskomsterne. Det er ordninger, som vores velfærdssamfund bygger på, og som arbejdsgiverne ellers leverer som del af deres samfundsansvar. Eksempler er løn under sygdom, fri ved barns sygdom, ferie med løn samt pensionsindbetalinger. Og så er det typisk også den kompetenceudvikling, som sikrer en medarbejders værdi på fremtidens arbejdsmarked. Med soloselvstændige flyttes finansieringen af trygheden væk fra arbejdsgiveren, og pålægges i stedet den selvstændige og samfundet.”

  Charlotte Hougaard understreger at Forsikringsforbundet vil udfordre selskaberne på, om de virkelig mener at en sådan flytning af salgsarbejdet over på soloselvstændige er i overensstemmelse med deres CSR-politik, deres samfundsansvar og deres opbakning til den danske arbejdsmarkedsmodel.

  Ledig stilling: Vi søger en dygtig jurist eller lignende profil

  10. september 2021

  Forsikringsforbundet søger en dygtig jurist eller lignende profil med viden...