Søgefelt

Primære faneblade

  Øremærket barsel kan sikre mere ligestilling

  Forsikringsforbundet bakker om de nye regler med øremærket barsel, og forbundet vil nu arbejde for, at de nye regler i praksis vil give bedre mulighed for længere barsel til mænd i forsikrings- og pensionsbranchen.

   

  Den 2. august 2022 træder nye regler i kraft om øremærket barsel. Regeringen og et politisk flertal i Folketinget har netop indgået aftale om nye regler om barselsorlov, som betyder 11 ugers øremærket barsel til begge forældre.

  ”Øremærket barsel til fædre er et nødvendigt skridt for at sikre mere ligestilling på arbejdsmarkedet. Reglerne må dog ikke blive et tilbageskridt for de brancher, som allerede er gået forrest med at sikre bedre muligheder for at fædre kan tage længere barsel”, siger Lone Clausen, næstformand i Forsikringsforbundet.

  De nye barselsregler gælder også for ansatte i Forsikrings- og pensionsbranchen. Forsikringsforbundet og FA skal nu aftale, præcis hvordan de nye regler bliver indpasset i forhold til overenskomsten.

  ”Ansatte i forsikrings- og pensionsbranchen under vores overenskomst har allerede gode muligheder for, at begge forældre kan tage barselsorlov med fuld løn. Derfor skal vi nu sammen med arbejdsgiverne sikre, at de nye regler også reelt bliver et fremskridt for ligestillingen i vores branche, der er gået forrest med at give fædre længere barsel med fuld løn, siger Lone Clausen.

  Som udgangspunkt medfører den nye barselslov i korte træk:

  • Moren har fortsat ret til 4 ugers barsel før forventet fødsel.
  • Begge forældre har fortsat to ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen.
  • Det nye er, at yderligere 9 uger er øremærket til hver forælder. De 9 uger skal holdes, inden barnet fylder et år.
  • Ønsker en af forældrene ikke at afholde de øremærkede uger, bortfalder de.
  • Aftalen betyder samtidig at solofædre bliver ligestillet med solomødre, så de kan holde op til 46 ugers orlov efter fødslen.
  • De nye regler gælder kun for lønmodtagere og ikke for selvstændige.

  De nye regler gælder som udgangspunkt for børn, som bliver født fra den 2. august, mens børn der er født før 2. august som udgangspunkt vil være omfattet af de nuværende regler uden øremærket barsel.

  Allerede gode vilkår i overenskomsten
  Ansatte i forsikrings- og pensionsbranchen under Forsikringsforbundets overenskomst har allerede en række forbedrede betingelser for at tage barsel i forhold til den gældende lovgivning. Bl.a. kan fædre tage længere orlov med løn, end det er fastsat i den nuværende lovgivning.

  Overenskomsten blev senest udvidet til fem ugers fædreorlov med fuld løn, hvoraf de to uger skal holdes inden for de første 14 uger.

  Udover de fem ugers fædreorlov har fædre – på linje med mødre - ret til yderligere 11 ugers forældreorlov med fuld løn.

  Som udgangspunkt vil fædre ansat under vores overenskomst have mulighed for at kunne tage den 11 ugers øremærkede barsel med fuld løn.

  Implementering af EU-direktiv
  De nye barselsregler er en implementering af EU-orlovsdirektivet, der senest skulle være indført i medlemslandene i august 2022.

  Forsikringsforbundet forventer at nedsætte en arbejdsgruppe sammen med FA, når aftalen er blevet fremsat som konkret lovforslag i Folketinget. Det vil efter planen ske inden udgangen af 2021.

  Se mere information de nye regler på Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet hjemmeside: Ny orlovsmodel: Mor og far får samme rettigheder