Søgefelt

Primære faneblade

  Udvalg for trivsel og arbejdsmiljø

  Udvalgets omdrejningspunkt er, at det psykiske arbejdsmiljø skal understøtte et godt og holdbart arbejdsliv, så medlemmerne bevarer deres arbejdsmarkedsværdi.

  Udvalget skal bl.a. arbejde for, at indsatsen omkring psykisk nedslidning forebygges, og at kompetencerne vedr. mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø oprustes – både hos arbejdsgivere og tillidsvalgte.

  Derudover skal udvalget arbejde for, at forebyggelses- og fastholdelsesindsatsen på arbejdspladserne styrkes, så medlemmer ikke opsiges som følge af eksempelvis stress, sygdom og kriser.


  Skriv til udvalget: Konsulent Marie Haslev mah@forsikringsforbundet.dk

  Ny mulighed for direkte adgang til videreuddannelse

  Skyd genvej til efteruddannelse

  11. august 2022

  Har sommerferien givet dig mod på at tage en efteruddannelse? Er du uddannet p...