Søgefelt

Primære faneblade

  Udvalg for strategisk hvervning og organisering

  Forsikringsforbundet er sat i verden for at varetage medlemmernes interesser. Det kan kun lade sig gøre, hvis de parter, som Forsikringsforbundet samarbejder med, opfatter forbundet som legitim og ikke til at komme udenom. Det kræver dels, at Forsikringsforbundet organiserer en stor del af de medarbejdere, der er ansat inden for forsikrings- og pensionsområdet, dels at Forsikringsforbundet tydeliggør værdien af sit arbejde over for alle interessenter.

  Udvalget skal understøtte forbundets arbejde med at Forsikringsforbundet styrker sin forhandlingsposition og legitimitet gennem øget medlemstilslutning inden for forsikring og pension. Derudover arbejdes med at Forsikringsforbundet skal være en uundgåelig samarbejdspartner for alle interessenter inden for forsikring og pension.


  Skriv til udvalget: Konsulent Susanne Paulsen, sup@forsikringsforbundet.dk

   

  Arnes pension: Det handler om at forebygge

  13. oktober 2020

  Samfundet skal stå klar til at hjælpe dem, der er nedslidte og har brug for...