Søgefelt

Primære faneblade

    Udvalg for strategisk hvervning og organisering

    Forsikringsforbundet er sat i verden for at varetage medlemmernes interesser. Det kan kun lade sig gøre, hvis de parter, som Forsikringsforbundet samarbejder med, opfatter forbundet som legitim og ikke til at komme udenom. Det kræver dels, at Forsikringsforbundet organiserer en stor del af de medarbejdere, der er ansat inden for forsikrings- og pensionsområdet, dels at Forsikringsforbundet tydeliggør værdien af sit arbejde over for alle interessenter.

    Udvalget skal understøtte forbundets arbejde med at Forsikringsforbundet styrker sin forhandlingsposition og legitimitet gennem øget medlemstilslutning inden for forsikring og pension. Derudover arbejdes med at Forsikringsforbundet skal være en uundgåelig samarbejdspartner for alle interessenter inden for forsikring og pension.


    Skriv til udvalget: Konsulent Susanne Paulsen, sup@forsikringsforbundet.dk