Søgefelt

Primære faneblade

  Udvalg for kompetence

  Arbejdsmarkedet ændres i et stadigt hurtigere tempo. Forsikringsforbundets medlemmer påvirkes direkte af digitaliseringen, og indirekte af at der i stigende omfang anvendes utraditionelle ansættelsesformer, ansættelser uden for overenskomsten samt af et stigende uddannelsesniveau i branchen.

  Forsikringsforbundet arbejder derfor for at sikre medlemmernes arbejdsmarkedsværdi, og vi vil måles på, at intet medlem af Forsikringsforbundet skal nå til ledighedsperioden. Det betyder, at medlemmernes kompetencer til stadighed skal følge med de ændrede behov og krav, der er på arbejdsmarkedet, og at medlemmerne mentalt skal kunne holde til og trives i arbejdslivet.

  Udvalget skal understøtte forbundets arbejde med at Forsikringsforbundets medlemmer skal have alment anerkendte kompetencer, der til stadighed sikrer medlemmernes nutidige og fremtidige værdi på arbejdsmarkedet. Samtidig skal Forsikringsforbundet opleves kompetent og serviceorienteret på alle niveauer i organisationen og over for alle interessenter og vi skal derfor styrke det lokal arbejde og de tillidsvalgtes kompetencer.

  Endvidere skal udvalget arbejde for at styrke de tillidsvalgtes kompetencer, via løbende kompetenceudvikling relevant for deres roller og funktioner.


  Skriv til udvalget: Konsulent Pernille Fahlmann Kristensen pfk@forsikringsforbundet.dk

  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...