Søgefelt

Primære faneblade

  Udvalg for arbejdsmiljø

   

  Udvalgets omdrejningspunkt er, at det psykiske arbejdsmiljø skal understøtte et godt og holdbart arbejdsliv, så medlemmerne bevarer deres arbejdsmarkedsværdi.

  Udvalget skal bl.a. arbejde for, at indsatsen omkring psykisk nedslidning forebygges, og at kompetencerne vedr. mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø oprustes – både hos arbejdsgivere og tillidsvalgte.

  Derudover skal udvalget arbejde for, at forebyggelses- og fastholdelsesindsatsen på arbejdspladserne styrkes, så medlemmer ikke opsiges som følge af eksempelvis stress, sygdom og kriser  


  Skriv til udvalget: Konsulent Marie Haslev mah@forsikringsforbundet.dk

  Klar til den nye ferielov

  05. september 2019

  Klar til den nye ferielov Overgangsperioden fra den tidligere til den nye ferielov varer...