Søgefelt

Primære faneblade

  Trivsel og medbestemmelse

  Formål

  Udvalgets formål er at bidrage til at sikre et sikkert, sundt og udviklende arbejdsliv for vores medlemmer. Vi skal styrke dialogen og samarbejdet med arbejdsgiverne, så trivsel og psykisk arbejdsmiljø bliver sat på dagsorden såvel centralt som lokalt. Vi skal arbejde for at styrke tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes samarbejde og medbestemmelse i selskaberne. Og endelig skal vi skabe synlighed omkring arbejdsmiljøområdet med det mål at fremme arbejdsglæden hos vores medlemmer.

  Målsætninger

   I perioden 2016-2019 har udvalget som målsætning at:

  • Sætte Forsikringsforbundets politiske dagsorden i relation til trivsel og medbestemmelse

  • Fremme kompetencerne hos arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, så de er klædt på til at forebygge og håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringe

  • Styrke samarbejdet med arbejdsgiversiden på trivselsområdet – både med FA og lokalt i selskaberne

  • Styrke medbestemmelsen i selskaberne, således at Forsikringsforbundet er med til at præge dagsorden lokalt

  Opgaver

  Udvalget har løbende til opgave at:

  • Drøfte hvilke indsatsområder Forsikringsforbundet skal arbejde med i perioden 2016-2019 (jf. udvalgets målsætninger og arbejdsprogrammet)

  • Nedsætte relevante ad-hoc arbejdsgrupper, der kan arbejde med indsatsområderne

  • Bidrage til udviklingen af værktøjer, materialer mm., der kan understøtte det lokale arbejdsmiljøarbejde samt SU-arbejdet

  • Benytte erfaringer, viden og ønsker fra selskaberne til at kvalificere de materialer mm., sekretariatet producerer

  • Komme med input til kurser, seminarer, temadage mm. der vedrør trivsels- og medbestemmelsesområdet


  Skriv til udvalget: udv_trivselmedbestemmelse@forsikringsforbundet.dk

  Information for gruppen

  Ingen information er tilrådig


  Få overblik over den nye dagpengereform

  29. juni 2017

  Politikerne har igen taget fat på dagpengesystemet og gennemført en ræ...

  25. oktober 2017 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  NLP coach John Harmsen fortæller om hvordan vi kan blive verdens bedste kollega.  Hvad...

  26. september 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  26. september 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  26. september 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  28. september 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  02. - 04. oktober 2017 - Konventum - LO-skolen, Helsingør, Gl Hellebækvej 70, 3000 Helsingør