Søgefelt

Primære faneblade

    Personaleforeningen i Thisted Forsikring

    Foreningens navn er PF i Thisted Forsikring og dens hjemsted er Thisted. Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet.
    Personaleforeningens formål er at være det samlede organ for funktionærer ansat i Thisted Forsikring A/S og som sådan varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, bl.a. ved at repræsentere medlemmerne over for selskabets ledelse samt i forhold til Forsikringsforbundet. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

    Det månedlige PF-kontingent udgør pr. november 2016 kr. 20,00

    Se personaleforeningens PF-netværk - kun for medlemmer