Søgefelt

Primære faneblade

  Personaleforeningen i Sygeforsikring "danmark"

  Vi varetager dine faglige, økonomiske og sociale interesser i forhold til selskabets ledelse.

  Vi er med- og modspiller i forhold til selskabets ledelse i alle forhold der regulere løn- og ansættelsesvilkår.

  Vi kan svare på spørgsmål vedrørende overenskomstmæssige og aftalemæssige spørgsmål.

  Vi er en bestyrelse på p.t. 3 personer. Conni er formand og  Birgit er næstformand. Vi varetager også sekretær og kasserer funktionerne. Michelle er nyt bestyrelsesmedlem uden nogen poster, indtil hun er kommet ind i tingene. Der er p.t. 2 ledige pladser i bestyrelsen.

  Kontingentet er på 20,- pr. måned.

  Vi kan kontaktes i arbejdstiden personligt, telefon eller mail.

  Se personaleforeningens PF-netværk - kun for medlemmer

  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...