Søgefelt

Primære faneblade

  Personaleforeningen i FTFa

  Personaleforeningen i FTFa har til formål at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, samt at være samlende organ for foreningens medlemmer af FTFa. Som medlemmer kan optages enhver ansat i FTFa, der er omfattet af overenskomsten indgået mellem Forsikringsforbundet og FTFa. Personaleforeningen giver Forsikringsforbundet meddelelse om indmeldelsen. Medlemskabet har virkning fra modtagelsen af indmeldelsen, enten i personaleforeningen eller i Forsikringsforbundet.

  Personaleforeningens medlemmer forpligter sig til med alle fagretsmedholdelige midler at søge en 100 % organisering blandt de af overenskomsten omfattede ansatte i FTFa.

  Personaleforeningen er partipolitisk uafhængig.

  Personaleforeningens højeste myndighed er den årlige ordinære generalforsamling i oktober eller november måned. Stemmeret har alle, der på generalforsamlingens afholdelsestidspunkt er i arbejde i FTFa samt er medlem af Personaleforeningen. Forud for den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september lokal generalforsamling på regionskontorerne og hovedkontoret.

  Kontingent til Personaleforeningen udgør på nuværende tidspunkt 100 kr. pr. måned. Kontingentets størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling. Herudover betales særskilt kontingent til Forsikringsforbundet (der er fastsat af Forsikringsforbundet).
  Kontingentet til både Forsikringsforbundet og Personaleforeningen bliver hver måned automatisk trukket over lønnen.

  For at komme i kontakt med os kan man enten henvende sig direkte til formanden for Personaleforeningen eller de lokale tillidsrepræsentanter, som samtidig udgør Personaleforeningens bestyrelse. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af: Formand, næstformand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

  Se personaleforeningens PF-netværk - kun for medlemmer