Søgefelt

Primære faneblade

  Personaleforeningen i Alm. Brand Group

  Hvem er vi?
  Personaleforeningen i Alm Brand Group er en lokalafdeling af Forsikringsforbundet. En partipolitisk uafhængig fagforening. 

  Forsikringsforbundet er en paraplyorganisation, der har samlet alle lokalafdelingerne i branchen. Forsikringsforbundet forhandler din overenskomst og lokalaftaler, og varetager dine interesser, hvis der opstår problemer i arbejdsforholdet.

  Forsikringsforbundet trækker på mange års erfaring med forsikringsbranchen. Vi kender alt til forholdene i branchen, og kan derfor hjælpe dig på bedst mulig vis.

  Lokalafdelingens formål er at være det samlende organ for forsikringsfunktionærer ansat i Alm. Brand Group koncernen, og som sådan varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, bl.a. ved at repræsentere medlemmerne overfor selskabets ledelse samt i forhold til Forsikringsforbundet.

  Vi er en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt ved simpel stemmeflerhed - uafhængig af jobfunktion, arbejdsområde og geografi. Herudover har vi et netværk af tillidsrepræsentanter fordelt på regionerne, og tilsvarende en række tillidsrepræsentanter fordelt i forskellige afdelinger på hovedkontoret.

  Se lokalafdelingens netværk - (kun for medlemmer)

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...