Søgefelt

Primære faneblade

  Medlemsudvalget

  Formål

  Forsikringsforbundets Medlemsudvalg har til opgave, på lokalt plan, at medvirke til opfyldelse af Forsikringsforbundets formål, jvf. Forsikringsforbundets vedtægter § 2.
  Derudover er det Medlemsudvalgets opgave, på tværs af lokalafdelinger og selskaber, at være bindeled mellem Forsikringsforbundets medlemmer i lokalområdet og Forsikringsforbundet.

  Medlemsudvalget er besat af tillidsvalgte, således at de fleste af vores regioner er repæsenteret. 

  Opgaver

  Medlemsudvalget arrangerer medlemsmøder lokalt i alle regionerne. Udvalget virker som erfaringsudvekslingsforum og bindeled til Forsikringsforbundets styrende organer.

  Tilmelding til arrangementer

  Til- og afmelding til Medlemsudvalgets arrangementer foregår via selvbetjeningsportalen Mit.forsikringsforbundet - du finder samtlige aktuelle kurser og arrangementer under menufanen - 'Kurser og arrangementer'.
  Hvis du har spørgsmål til et specifikt arrangement, bedes du kontakte arrangementets kontaktperson(er). 

  Klik her for at se aktuelle arrangementer

  Klik her for at se praktiske oplysninger


  Skriv til udvalget: Konsulent Pernille Fahlmann Kristensen pfk@forsikringsforbundet.dk

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...