Søgefelt

Primære faneblade

  Kulturnetværket

  Formål

  Forsikringsforbundets kulturnetværk har til opgave, på lokalt plan, at medvirke til opfyldelse af Forsikringsforbundet's formål, jvf. Forsikringsforbundet's vedtægter § 2.
  Derudover er det Kulturnetværkets opgave, på tværs af personaleforeninger og selskaber, at være bindeled mellem Forsikringsforbundets medlemmer i lokalområdet og Forsikringsforbundet.

  Kulturnetværket er besat af tillidsvalgte således at de 7 Regioner vi har i medlemssystemet alle er repæsenteret. Regionerne er: Bornholm, Hovedstaden, Sjælland, Sydjylland og Fyn, Midtvest, Midtøst og Nordjylland.

  Opgaver

  Kulturnetværket arrangerer medlemsmøder lokalt i alle regionerne. Kulturnetværket koordinerer de enkelte kulturnetværks arbejde og virker som erfaringsudvekslingsforum og bindeled til Forsikringsforbundets styrende organer.

  Tilmelding til arrangementer

  Til- og afmelding til Kulturnetværkets arrangementer foregår via selvbetjeningsportalen Mit.forsikringsforbundet - du finder samtlige aktuelle kurser og arrangementer under menufanen - 'Kurser og arrangementer'.
  Hvis du har spørgsmål til et specifikt arrangement, bedes du kontakte arrangementets kontaktperson(er). 

  Klik her for at se aktuelle Kulturnetværkets arrangementer

  Klik her for at se praktiske oplysninger


  Skriv til netværket: forum_region@forsikringsforbundet.dk

  Forstå principperne i den nye ferielov

  19. juni 2019

  Med den nye ferielov, som efter en overgangsperiode træder i kraft den 1. september...