Søgefelt

Primære faneblade

  Hovedbestyrelsen

  Forsikringsforbundets hovedbestyrelse holder normalt møde én gang om måneden, men finder landsformanden eller en tredjedel af hovedbestyrelsens medlemmer det nødvendigt, kan møder holdes oftere.
   
  Hovedbestyrelsen består af landsformanden og næstformanden for Forsikringsforbundet, samt af formændene fra personaleforeninger med 300 medlemmer eller derover. Fra personaleforeninger med over 1000 medlemmer vælges yderligere ét hovedbestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 1000 medlemmer ud over de første 1000.
   
  Personaleforeninger med under 300 medlemmer vælger i fællesskab fire hovedbestyrelsesmedlemmer.

  I hovedbestyrelsen sidder følgende personer:

  Charlotte Hougaard Formand Forsikringsforbundet
  Lone Clausen Næstformand Forsikringsforbundet
  Helle Låsby Frederiksen Formand Alm. Brand
  Christian Sletten Formand Codan
  Charlott Due Pihl Formand Danica
  Jette Kaastrup Christensen Formand GF-Forsikring
  Lotte Kronholm Sjøberg Formand Gjensidige Forsikring
  Søren Dalager Petersen Formand LB Forsikring
  Lars Christoffersen Formand PFA Pension
  Claus Hansen Formand If Forsikring
  Rikard Alexander Livman Formand SOS
  Mette Jensen Formand Topdanmark
  Tina Møller Carlsson Næstformand Topdanmark
  Tina Snejbjerg Formand Tryg Forsikring
  Jesper Henrik de Gusmão-Sørensen  Næstformand Tryg Forsikring
  Claudia Marquard Sønderskov Formand Købstædernes Forsikring
  Tommy Østerberg Formand Velliv
  Lars Poul Helvard Formand FTFa

  Her kan du finde kontaktinformation om formandskabet i Forsikringsforbundet
  Her kan du se de fremtidige politiske møder hos Forsikringsforbundet

  Klar til den nye ferielov

  05. september 2019

  Klar til den nye ferielov Overgangsperioden fra den tidligere til den nye ferielov varer...