Søgefelt

Primære faneblade

  Hovedbestyrelsen

  Forsikringsforbundets hovedbestyrelse holder normalt møde én gang om måneden, men finder landsformanden eller en tredjedel af hovedbestyrelsens medlemmer det nødvendigt, kan møder holdes oftere.
   
  Hovedbestyrelsen består af landsformanden og næstformanden for Forsikringsforbundet, samt af formændene fra lokalafdelinger med 300 medlemmer eller derover. Fra lokalafdelinger med over 1000 medlemmer vælges yderligere ét hovedbestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 1000 medlemmer ud over de første 1000.
   
  Lokalafdelinger med under 300 medlemmer vælger i fællesskab fire hovedbestyrelsesmedlemmer.

  I hovedbestyrelsen sidder følgende personer:

  Charlotte Hougaard Formand Forsikringsforbundet
  Lars Poul Helvard Næstformand Forsikringsforbundet
  Lotte Kathrine Sørensen Formand Alm. Brand
  Charlott Due Pihl Formand Danica
  Sebastian Buur Gabe Kristiansen Formand Gjensidige Forsikring
  Claudia Marquard Sønderskov Formand Købstædernes Forsikring
  Søren Dalager Petersen Formand LB Forsikring
  Lars Christoffersen Formand PFA Pension
  Claus Hansen Formand If Forsikring
  Helene K. Christiansen Formand SOS
  Mette Jensen Formand Topdanmark
  Tina Buur Carlsson Næstformand Topdanmark
  Tina Snejbjerg Formand Tryg Forsikring
  Jesper Henrik de Gusmão-Sørensen  Næstformand Tryg Forsikring
  Conni A. Knudsen Formand Sygeforsikringen "danmark"
  Lillian Bojsen Formand GF-Forsikring
       

  Her kan du finde kontaktinformation om formandskabet i Forsikringsforbundet
  Her kan du se de fremtidige politiske møder hos Forsikringsforbundet

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...