Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundet i Thisted Forsikring

  Lokalafdelingens navn er Forsikringsforbundet i Thisted Forsikring, og dens hjemsted er Thisted. Foreningen er en lokal sektion af Forsikringsforbundet.
  Lokalafdelingens formål er at være det samlede organ for funktionærer ansat i Thisted Forsikring A/S, og som sådan varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, bl.a. ved at repræsentere medlemmerne over for selskabets ledelse samt i forhold til Forsikringsforbundet. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

   

  Netværk
  Se lokalafdelingens netværk (kun for medlemmer) 

  Vedtægter 
  Se lokalafdelingernes vedtægter