Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundet i PFA Pension

  Velkommen til Forsikringsforbundets lokalafdeling i PFA Pension.

  Lokalafdelingen er medarbejderorganisationen for alle medarbejdere fra elever til ekspeditionssekretærer, viceværter og IT-medarbejdere i PFA Pension.
  Vores styrke er, at vi kender PFA’s kultur, ledelse, medarbejderpolitikker og ikke mindst vores medlemmer. Vi er en bestyrelse på 8 medlemmer og én formand, der i det daglige fungerer som tillidsrepræsentanter og som altid kan give råd og vejledning. Vi har vores eget kontor i Marina Park, hvor formanden holder til.
   
  Hvem har forhandlingsretten?
  Kun Forsikringsforbundet og lokalafdelingen har forhandlingsretten vedrørende dine løn- og ansættelsesvilkår. Ingen andre har denne forhandlingsret – hverken HK, DJØF, Prosa eller andre faglige organisationer. 
   
  Medlemskab af lokalafdelingen og Forsikringsforbundet er naturligvis frivilligt. Men med den forhandlingsret som alene er vores, vil vi gerne understrege, at det i din egen interesse er meget vigtigt at slutte op om foreningen. De forhandlingsresultater og indflydelse vi opnår, hænger nøje sammen med den styrke medlemmerne giver foreningen gennem opbakning.
   
  Hvad får man ud af at være medlem?
  Som medlem af lokalafdelingen/Forsikringsforbundet får du – udover medindflydelse på dit ansættelsesforhold – direkte adgang til råd og vejledning ved faglige tvister eller krisesituationer, information fra lokalafdelingenog Forsikringsforbundet. Du opnår også mulighed for rabatordninger, foredragsaftener og andre arrangementer med mere.
   
  Vi kan naturligvis ikke forhindre nedskæringer, omstruktureringer, men vi kan sikre at alle regler bliver overholdt og endvidere forhandle de bedst mulige vilkår for netop vores medlemmer. Vi gør vores indflydelse gældende overfor ledelsen, hvis vi oplever, at vores medlemmer ikke bliver godt og anstændigt behandlet. Ingen andre har denne mulighed.

  Vi har også plads til dig – og glæder os til at se dig som medlem.
   
  Venlig hilsen                                                                            
  Lars Christoffersen
  Formand for PFAP

   

  Netværk 
  Se lokalafdelingens netværk (kun for medlemmer) 
   

  Vedtægter
  Se lokalafdelingernes vedtægter 

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...