Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundet i if... Forsikring

  Vi vil her gerne give et indblik i hvad vi laver i lokalafdelingen, som er en sektion af Forsikringsforbundet, der organiserer ca. 8900 medlemmer.
   
  Vi varetager medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser samt arbejder for et godt miljø her i If.
   
  I det daglige tager vi hånd om de ting, som medlemmerne henvender sig om – det kan være hvis de føler at tingene ikke fungerer som de skal, nogle har spørgsmål vedrørende orlov, flexjob, barsel, eller efterløn osv.
   
  Vi forhandler særoverenskomster, for ekspeditionssekretærer, taksatorer og konsulenter samt div. lokalaftaler her i huset.  
   
  På det nordiske plan varetager vi også medlemmerne interesser ved at være en del af de forskellige BA (Business Area) og BU (Business Unit) – udover det så er vi med i Communication Council som er en slags SU (samarbejdsudvalg) med deltagelse af koncernledelsen.
   
  SU har vi selvfølgelig også her i huset, hvor vi tager emner op som omhandler alle her i huset.
  Datoer for fremtidige møder vil ligge på hjemmesiden, så der er mulighed for at komme med punkter der skal med på mødet.

   

  Netværk 
  Se lokalafdelingens netværk (kun for medlemmer) 

  Vedtægter 
  Se lokalafdelingernes vedtægter 

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...