Søgefelt

Primære faneblade

  Forsikringsforbundet i FTFa

  Forsikringsforbundet i FTFa har til formål at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, samt at være samlende organ for foreningens medlemmer af FTFa. Som medlemmer kan optages enhver ansat i FTFa, der er omfattet af overenskomsten indgået mellem Forsikringsforbundet og FTFa. Lokalafdelingenen giver Forsikringsforbundet meddelelse om indmeldelsen. Medlemskabet har virkning fra modtagelsen af indmeldelsen, enten i lokalafdellingen eller i Forsikringsforbundet.

  Lokalafdelingens medlemmer forpligter sig til med alle fagretsmedholdelige midler at søge en 100 % organisering blandt de af overenskomsten omfattede ansatte i FTFa.

  Lokalafdelingen er partipolitisk uafhængig.

  Forsikringsforbundet i FTFa's højeste myndighed er den årlige ordinære generalforsamling i oktober eller november måned. Stemmeret har alle, der på generalforsamlingens afholdelsestidspunkt er i arbejde i FTFa samt er medlem af lokalafdelingen. Forud for den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september lokal generalforsamling på regionskontorerne og hovedkontoret.

  Kontingent til lokalafdelingen udgør på nuværende tidspunkt 100 kr. pr. måned. Kontingentets størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling. Herudover betales særskilt kontingent til Forsikringsforbundet (der er fastsat af Forsikringsforbundet).
  Kontingentet til både Forsikringsforbundet og lokalafdelingen bliver hver måned automatisk trukket over lønnen.

  For at komme i kontakt med os kan man enten henvende sig direkte til formanden for Forsikringsforbundet i FTFa, eller til de lokale tillidsrepræsentanter, som samtidig udgør lokalafdelingens bestyrelse. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af: formand, næstformand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

  Netværk 
  Se lokalafdelingens netværk (kun for medlemmer) 

  Vedtægter 
  Se lokalafdelingernes vedtægter 

   

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...