Søgefelt

Primære faneblade

  Arrangementsudvalg

  Formål

  Forsikringsforbundets arrangementsudvalg har til opgave, på lokalt plan, at medvirke til opfyldelse af Forsikringsforbundet's formål, jvf. Forsikringsforbundet's vedtægter § 2.
  Derudover er det Arrangementsudvalgets opgave, på tværs af personaleforeninger og selskaber, at være bindeled mellem Forsikringsforbundets medlemmer i lokalområdet og Forsikringsforbundet.

  Arrangementsudvalget er besat af tillidsvalgte således at de fleste regioner vi har i medlemssystemet alle er repæsenteret. 

  Opgaver

  Arrangementsudvalget arrangerer medlemsmøder lokalt i alle regionerne. Udvalget virker som erfaringsudvekslingsforum og bindeled til Forsikringsforbundets styrende organer.

  Tilmelding til arrangementer

  Til- og afmelding til Arrangementsudvalgets arrangementer foregår via selvbetjeningsportalen Mit.forsikringsforbundet - du finder samtlige aktuelle kurser og arrangementer under menufanen - 'Kurser og arrangementer'.
  Hvis du har spørgsmål til et specifikt arrangement, bedes du kontakte arrangementets kontaktperson(er). 

  Klik her for at se aktuelle arrangementer

  Klik her for at se praktiske oplysninger


  Skriv til udvalget: Koordinator Katrine Haar Pedersen kat@forsikringsforbundet.dk