Søgefelt

Forsikringsforbundet blogger

27. november 2018 - 11:47 - Juristens blog

I en større virksomhed opdagede ledelsen, at der ganske uformelt var blevet oprettet en hyggekrog i et afsides lokale. Den var indrettet med borde, stole og et køleskab med øl....

27. november 2018 - 11:46 - Juristens blog

Man skal huske, at Ligebehandlingsloven også gælder under fertilitetsbehandling ud over, at den naturligvis gælder under graviditet. Hvis du går til undersøgelse eller...

27. november 2018 - 11:42 - Landsformandens blog

2018 har været et spændende og aktivt år, men nu handler det om 2019. Mine tre største ønsker til selskaberne i det nye år er bedre ledelseskommunikation og h...

21. juni 2018 - 15:04 - Juristens blog

I den offentlige sektor havde en nyansat medarbejder på et større teammøde udtalt sig kritisk om ledelsen. Hun måtte efterfølgende stille til et møde, hvor hun...

21. juni 2018 - 15:00 - Landsformandens blog

Vores verden har aldrig været så omskiftelig og uforudsigelig, som den er i dag og måske netop derfor er de nære fællesskaber blevet så vigtige. Fællesskaber...

26. april 2018 - 15:04 - Landsformandens blog

Efter mange år på førstepladsen på FN’s årlige ’World Happiness’ liste, måtte Danmark sidste år aflevere førstepladsen til Norge. I...

26. april 2018 - 15:01 - Juristens blog

En virksomheds afskedigelse af en gravid medarbejder blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet, da en medarbejder ifølge Ligebehandlingsloven ikke må afskediges, som følge af...

27. februar 2018 - 09:34 - Juristens blog

Næste sag er fra Sø- og Handelsretten, som skulle vurdere opsigelsen af en medarbejder, der var udeblevet fra en sygesamtale. Efter Sygedagpengeloven skal arbejdsgiver indkalde en l...

27. februar 2018 - 09:33 - Juristens blog

Dette er en sag fra Ligebehandlingsnævnet, som skulle afgøre en sag, hvor en madbutik manglede arbejdskraft. En af virksomhedens medarbejdere ville hjælpe til og satte på...

27. februar 2018 - 09:32 - Landsformandens blog

Ansvarlig, kompetent ledelse og gode ledere har aldrig været vigtigere. Lederne har en central rolle i håndteringen af de problemer og udfordringer, det danske arbejdsmarked kæmper...