Søgefelt

Forsikringsforbundet blogger

27. november 2015 - 10:26 - Landsformandens blog

Dette er mit sidste blogindlæg før årsskiftet, og må derfor være det rette sted at sige et dybfølt og varmt farvel til DFL – Danske...

27. november 2015 - 10:04 - Juristens blog

Er en sms omfattet af loven om brevhemmelighed på samme måde, som e-mail er? Gør det nogen forskel, hvis sms’en er sendt fra en firmatelefon, som er udlånt til en...

14. oktober 2015 - 11:12 - Juristens blog

Ligebehandlingsloven siger, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på graviditet i forbindelse med ansættelser. I denne sag søgte en kvinde stillingen som...

14. oktober 2015 - 11:10 - Juristens blog

En kunde mødte op hos en bilhandler, og var interesseret i at købe en brugt bil af det mærke, som bilforretningen solgte. Salgschefen ejede selv en sådan model, og han...

13. oktober 2015 - 15:52 - Landsformandens blog

Det er ret banalt at sige at de unge er fremtiden - der er de naturligvis. I DFL har vi et stort ønske om at inddrage alle medlemsgrupper i vores arbejde, og i særdeleshed ønsker...

2. september 2015 - 15:35 - Landsformandens blog

Du har fået en fin ny smartphone, som gør det nemt for dig at tjekke e-mails når og hvor du måtte have lyst – også sen aften, nat og tidlig morgen. Og det g...

2. september 2015 - 09:48 - Juristens blog

En travl dag i en virksomhed mente en nyligt udpeget tillidsrepræsentant, at kollegerne på underetagen havde brug for ekstra hjælp. Han bad derfor to medarbejdere på...

2. september 2015 - 09:47 - Juristens blog

En medarbejder fik to blodpropper og blev derfor langtidssygemeldt i to måneder på baggrund af en lægeerklæring og telefonisk kontakt mellem læge og arbejdsgiver. Under...

9. juni 2015 - 15:32 - Landsformandens blog

Hverken tiden eller udviklingen står stille, og i DFL arbejder vi konstant på at videreudvikle og forfine vores arbejde, så det giver størst mulig værdi for dig som...

9. juni 2015 - 09:45 - Juristens blog

Størrelsen af den godtgørelse, som en arbejdsgiver skal betale i tilfælde af diskrimination efter forskelsbehandlingsloven (alder, race, religion m.v.) har hidtil ligget på...

9. juni 2015 - 09:44 - Juristens blog

En projektmedarbejder blev fastansat ved en ungdomsskole med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer, og arbejde 4 dage om ugen. Ifølge stillingsopslaget bestod medarbejderens...

15. april 2015 - 15:45 - Juristens blog

Ligebehandlingsnævnet skulle tage stilling til en påstand om forskelsbehandling på grund af alder ved en kollektiv afskedigelsesrunde. Klageren er 66 år og ansat i et...

15. april 2015 - 15:44 - Juristens blog

Denne sag fra Ligebehandlingsnævnet drejede sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder da en 60-årig ikke blev indkaldt til jobsamtale. Loven siger, at en...

15. april 2015 - 15:42 - Landsformandens blog

Finanssektoren – og ikke mindst forsikringsbranchen – er et godt sted. Her kræves godt nok, at medarbejderne kan løbe hurtigt og løfte tunge byrder, men det er kun sjældent i rent fysisk forstand....

11. februar 2015 - 09:55 - Juristens blog

Når man er medlem af en a-kasse, har man som udgangspunkt ret til dagpenge, hvis man uforskyldt mister sit arbejde. En forudsætning for at modtage dagpenge er dog bl.a., at man som ledig...

11. februar 2015 - 09:54 - Juristens blog

Det er meget almindeligt, at arbejdsgivere stiller f. eks. mobiltelefoner, tablets eller lignende til rådighed for medarbejderne, enten alene til brug for arbejdet eller som et arbejdsgiverbetalt...

11. februar 2015 - 09:50 - Landsformandens blog

Hvis du går og tænker, at fagforeninger, overenskomster, fællesskab og solidaritet er noget støvet og gammeldags, så tror du fejl. Stadig flere danske lønmodtagere støtter op om et fagligt fællesskab...